Resmi Bilgiler

BALÇIKHİSAR   BELEDİYESİ

1 – İmar Planı      :  Belediyenin eski yerleşim alanı için 1991 yılında imar planı çizdirilmiş olup, yeni yerleşim yeri için aynı planda revizyon yaptırılmıştır. Planda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Halen yürürlükte bulunmaktadır.

2 – Belediye  Personel Durumu    :  Belediyede toplam 9 Memur, 11 kadrolu, 6 kısmi zamanlı çalışan personel olmak üzere toplam 26 kişi çalışmaktadır.

 3 – Altyapı Hizmetleri    : Balçıkhisar Kasabasının % 90′lık kanalizasyonu tamamlanmıştır. Cadde ve sokakların % 90′lik kısmına parke taş döşenmiştir.

 4 – Bütçe ve Kesin Hesap    :2009 Mali yılı bütçesi 1.470.000,00.-TL gelir ve aynı oranda gider olarak gösterilmiştir.

 5 – Önemli Yatırımlar     :  2008 yılında BELDES kapsamında belde içi yollara kilitli parke taşı ve beton bordür döşenmesi yapılmıştır.