Resmi Bilgiler

KARACAÖREN BELEDİYESİ

1-İmar Durumu : Kasaba 18 Nisan 1999 tarihinde belediyelik olmuş olup, imar planı tastiklenmiş olup çalışmalar başlatılmıştır.
2-  Personel Durumu :Belediyede toplam 7 kadrolu personel çalışmaktadır.
3- Altyapı Hizmetleri : Kasabada içme suyu mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır. Kanalizasyonu bulunmamaktadır.
4-  Bütçe ve Kesin Hesap :2009 Yılı 215.950,00- YT olarak bütçesi yapıldığı ve aynı oranda gelir ve gider olarak tespit edilmiştir.

5-  Önemli Yatırımlar :2008 Yılında önemli yatırımlar; yol düzenlemesi ve kanalizasyon yapımı çalışmaları yapılmıştır.