Belediyelerin kapanmasında suçlu kim?

Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaştı. CHP ve MHP’nin destek vermediği yasa ile ilgili olarak gözler Cumhurbaşkanlığı’na çevrilmiş durumda.

BELEDİYELER KANUNU MECLİS’TEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onay vermesine kesin gözüyle bakılan yasa ile aralarında ilçemize bağlı Balçıkhisar, Atlıhisar, Efe, Karacaören ve Kayabelen belde belediyelerinin de yer aldığı 559 belediye kapanarak köy ve mahalle statüsüne dönüştürülecek. Yasanın onay için Köşk’e çıkmasında yaşanan gecikme ise kapanması gündemde olan belediyelerin kendilerine yakın belediye yada köylerle birleşmesi için zaman tanınması olarak yorumlanıyor. Yeni Belediyeler Kanunu’nun tam metni, kapanacak belediyelerin listesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

SÜREÇ NASIL BAŞLADI? SUÇLU KİM?

Nüfusu 2.000’in altında düşen belediyelerin kapatılması ile ilgili süreç aslında son yıllarda başlayan bir süreç değildir. Ülkemizde 1930 yılından 2003 yılına kadar yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu’na göre, bir yerde belediye kurulması için asgari 2.000 nüfus şartı bulunmaktaydı. 2003 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile asgari nüfus şartını 5.000’e çıkartılmıştı. Söz konusu değişikliklerin somut olarak gündeme gelmeye başlaması ise gerek resmi dayanağı olan şura, toplantı ve çalıştaylarla gerekse meclis çatısı altında verilen yasa tasarılarıyla 1990’lı yılların başlarında gerçekleşir. Yani artık yerleşim yerleri için belediye olmak “ekmek aslanın ağzındadır” deyimi ile özetlenmeye başlamıştır. Örneğin 1993 tarihinde ANAP tarafından hazırlanan ancak kabul edilmeyen Belediye Kanunu taslağında, belediye kurulması için asgari nüfus şartı 3.000 olarak öngörülmektedir. 1990’lı yıllarda başlayan süreç 2005 yılında nüfusu 2000’in altına düşen belediyelerin kapısına kilit vurulmasını öngören 5393 sayılı kanun, onaylanarak yürürlüğe girmiş ancak kanun hükümlerinin uygulanması Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çalışmaları nedeniyle 2008 yılına ertelenmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile de nüfusu 2000’in altına düşen belediyelerin kapatılarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerine köy statüsü ile katılmaları kararlaştırılmış ancak Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru neticesinde söz konusu kanun hükmünün yürürlüğü durdurulmuş ve kapatılacak 862 belediyeden aralarında Balçıkhisar, Atlıhisar, Efe, Karacaören ve Kayabelen’in de yer aldığı 836’sı Belediye statüsünü korumuştur. Özetle son 2011 Adrese Dayalı Nüfus sayımına kadar gelen son 10 yıllık süreçte söz konusu belde belediyelerinin kapanmaması için nüfus kayıplarının önüne geçilmesine yönelik tedbir alınmamasının sorumluluğunu siyasi iktidara ya da geçim derdiyle gurbete giden vatandaşa yüklemek gerçekçi bir tutum değildir. Gerçekçi olan, söz konusu belediyelerin başkanlarının festival, kutlama, şenlik ya da makam aracı gibi hizmetler yerine önceliği nüfusu korumaya yönelik tedbirler almaya vermeleridir. Gelinen süreçte Balçıkhisar, Atlıhisar, Efe, Karacaören ve Kayabelen beldelerinin yerel yöneticileri belediye statülerinin muhafazası için son ana kadar ellerinden gelen gayreti göstereceklerini biliyoruz ancak Üsküdar’da çoktan sabah olmuştur. 2014 yerel seçimlerinden itibaren köye dönüşecek 5 beldemiz, o tarihten itibaren belediye hizmetlerine İl Özel İdaresi kanalıyla kavuşacak.

 

.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi

MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırlan il mülki sınırlan olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

(2)   Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırlan içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldmlmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle birlikte bağlı bulunduklan ilçenin belediyesine katılmıştır.

(4)    İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırlan içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldmlarak bağlı bulunduklan ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

(5)        Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldınlmıştır.

(6)        Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucaklan ve bucak teşkilatlan kaldınlmıştır.

İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi

MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın merkez ilçe sınırlan içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(2)         Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(3)         Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(4)         Balıkesir ilinde, Altınoluk Belde Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (3) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Altınoluk ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(5)   Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan
Merkezefendi ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

 

 

(6)       Denizli ılmde, ekli (5) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak, ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(7)       Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(8)       Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve mahalleler ile belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(9)       Hatay ilinde, merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü ilçesine bağlanmıştır.

(10)      Hatay ilinde, ekli (8) sayılı listede yer alan belediyeler ve köyler Yayladağı ilçesine bağlanmıştır.

(11) Hatay ilinde, Arsuz Belde Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (9) sayılı listede gösterilen köyler ve mahalleler ile belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(13) Malatya ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(14)        Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzade ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(15)        Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(16)        Manisa ilinde Demirci ilçesine bağlı Borlu Belediyesi, Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır.

(17)        Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler, mahalleler ve belediyelerden oluşan Dulkadiroğlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18)        Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler, mahalleler ve belediyelerden oluşan Onikişubat ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(19)  Kahramanmaraş ilinde Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

 

(20)       Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(21)       Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla merkez ilçe sınırlan içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(22)       Muğla ilinde, Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23)       Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Tekirdağ merkez ilçe sınırlan içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanşah ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(24)       Tekirdağ ilinde Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan köy ve belediyesinden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(25)  Tekirdağ ilinde Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede yer alan mahalle, köy ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(26)       Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Trabzon merkez ilçe sınırlan içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Yavuzselim ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(27)       Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(28)       Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(29)       Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(30)  Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31)       Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(32)       Van ilinde, ekli (24) sayılı listede belirtilen Van merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler Edremit ilçe sınınna dahil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33)  Van ili merkez ilçesinde, Şabaniye mahallesinin, İpekyolu Bulvanndan başlayan Şabaniye Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(34) Van ili merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır.

(2)   Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlan ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel
idarelerinin mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur.

(3)      Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıklan yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.

(4)      Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi

MADDE 4- (1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde yatınm ve hizmetlerin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi; afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi; ilin tanıtımı; gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatınmlann yapılması ve koordine edilmesi; ildeki kamu kurum ve kuruluşlanna rehberlik edilmesi, hukuki destek sağlanması ve bunlann denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Yatınm İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile bu illere bağlı ilçeler ve diğer illerde de Yatınm İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulabilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, ödeneğini göndermek şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla yapabilirler.

(2)   Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın mart ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.

(3)         Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri hukuk, afet ve acil yardım, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon birimi ile idari birimden oluşur. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4)  Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin sevk ve idaresi, vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Vali yardımcısı bu görevlerini vali adına yürütür ve valiye karşı sorumludur. İlçelerde
bu görev kaymakamlar tarafından yerine getirilir.

(5)         Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine tabi olmadan tam veya kısmi zamanlı veya belli bir konu veya proje süresiyle sınırlı olmak koşulu ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlara ödenecek ücret İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. Yatınm izleme ve koordinasyon merkezi ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet alımı yapabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilir. Norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde vali tarafından belirlenir. Gerektiğinde valiler tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(6)         Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri özel bütçeli kuruluşlardır. Valiler tarafından hazırlanan bütçeler İçişleri Bakanlığınca uygun görüşle Başbakanlığa sunulur. Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı devlet mali yılıyla aynı olup bütçe dışında harcama yapılamaz. Gerekli olması halinde ek bütçe yapılabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri bütçesiyle muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir. Kurumun üst yöneticisi vali, harcama yetkilisi görevli vali yardımcısıdır.

a) Yatınm izleme ve koordinasyon merkezinin gelirleri şunlardır;

1) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay.

2)  Merkezi idare kuruluşlarınca gönderilecek ödenekler.

3)      Faiz, kira ve hizmet gelirleri.

4)  Bağış ve yardım gelirleri.

5)      Diğer gelirler.

b) Yatınm izleme ve koordinasyon merkezinin giderleri şunlardır;

1) Doğal afet ve acil yardım giderleri.

2)      Her türlü proje giderleri.

3)      Avukatlık, danışmanlık ve denetim giderleri.

4)      Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

5)      Tanıtım ve ödüllendirme giderleri.

6)      Yapım, bakım ve onarım için yapılacak giderler.

7)      Faiz, borçlanma ve sigorta giderleri.

8)      Dava takip ve icra giderleri.

9)      Kanunlarla yatınm izleme ve koordinasyon merkezlerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

10)   Mevzuatla vali ve kaymakamlara verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

11)     Personel giderleri.

12)     Diğer giderler.

(7)         Kamu kurum ve kuruluşlannın 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onanmı ile bürolannın ihtiyaçlan; kamu konutlannın yapım, bakım, işletme ve onanmı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatınm izleme ve koordinasyon merkezi bütçesinden karşılanabilir.

(8)         Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dağıtılır:

a)       Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 0.25′i, büyükşehir belediye sının il sının olan illerdeki yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilmiş olan görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ayrılır. Ayrılan bu pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Maliye Bakanlığı tahsil edilen payın % 60′ını eşit olarak doğrudan, % 40′ını ise yatınm izleme ve koordinasyon merkezleri arasında nüfus esasına göre dağıtır. Her il için öngörülen payın % 75′i valilik, % 25′i ise kaymakamlıklara ayrılır. İldeki kaymakamlıklar için ayrılan payın % 60′ı ilçelerin sayısına, % 40′ı ise ilçelerin nüfusuna göre dağıtılır.

b)      Yatınm izleme ve koordinasyon merkezlerinin bütçesinde bu merkezlerin amacı doğrultusunda kaymakamlık tarafından harcanmak üzere valinin onayı ile ilçelere ödenek tahsis edilebilir. Kaymakamlıklara tahsis edilen ödenekler yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri adına ilçede açılacak bir hesaba yatmlır ve bu merkezlerin tabi olduğu harcama usul ve esaslanna göre harcanır.

 

c) Bu fıkra kapsamındaki payların dağıtımına esas il ve ilçe nüfusları, her yılın Ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumundan alınarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

(9)  Merkezi idare tarafından bu illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi, izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon merkezi tarafından sağlanır.

(10) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon merkezi aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan harcamalar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek il yatırım
izleme ve koordinasyon merkezine veya hizmeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(11)  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün 45 inci sırasından sonra gelmek üzere ekli (25) sayılı listedeki illerde
kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri listedeki sırasıyla eklenmiştir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 5- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırlan il mülki sınırı olan ve sınırlan içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumluluklan yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

(2)  5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000′den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.”

(3)   5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırlan, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.”

(4)        5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.

(5)     5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklan” şeklinde değiştirilmiştir.

(6)             5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son, 17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü, 27 nci maddesinin beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibaresi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibaresi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının başındaki “yeni kurulan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(7)   5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollan yapmak, yaptırmak, bakım ve onanmı ile bu yollann temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasanm projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

(8)         5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “tedbirler almak;” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. “madencilik faaliyetleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatlannı düzenlemek;”

(9)   5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendindeki “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdi yardım yapmak,”, “spor müsabakalan düzenlemek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sporu teşvik etmek amacıyla hemşehrilerine spor malzemesi vermek,” ibaresi ve aynı bentteki “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi eklenmiştir.

(10)  5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki “Gerektiğinde” ibaresinden sonra gelmek üzere ” mabetler ile” ibaresi eklenmiştir.

(11)  5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binalan tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binalan tahliye etmek ve yıkmak.”

(12) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (1), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi karan ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”

(13)  5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir.

(14)  5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme altyapısını yapmak ve işletmek.”

(15)   5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” olarak değiştirilmiş ve aynı maddedeki “ilçe ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı
yere “ve ilçe” ibaresi eklenmiştir.

(16)  5216 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(17)        5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(18)  5216 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “eylem ve işlemlere katılan büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(19)   5216 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(20)   5216 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(21)   5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. İlçe belediye başkanlan kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili olarak ayrıca üye olmayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.”

(22) 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.”

(23)  5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”

 

(24) 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.”

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”

(25)  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500′ün altında mahalle kurulamaz.”

(26)  5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam eder.”

(27) 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin birinci cümlesindeki “sağlıkla ilgili her türlü
tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000′in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.”

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”

(28)   5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (r) bendi ve dördüncü fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“r) Belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde ilgili mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim belgesi vermek ve bu belge karşılığında alınacak ücreti belirlemek.  Bu yetki büyükşehirlerde büyükşehır belediyesi  tarafından kullanılır.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.”

(29) 5393 sayılı Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odalan ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”

(30) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında” ibaresi eklenmiştir.

(31)  5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 5393 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.”

(32)  5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.”

(33)  5302 sayılı Kanunun 27 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.”

(34)  5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.”

(35) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50′sı büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50′si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5′i il özel idarelerine ayrılır.”

“(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6′sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30′u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.”

(36) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23′ü birinci gruba, yüzde 21 ‘i ikinci gruba, yüzde 20′si üçüncü gruba, yüzde 19′u dördüncü gruba ve yüzde 17′si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır.”

(37) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının; yüzde 90′lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde lO’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30′luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından aktarılır.”

“(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6′lık büyükşehir belediye payının; yüzde 60′ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40′lık kısmının yüzde 70′i nüfusa, yüzde 30′u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

(38) 5779 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000′e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı bu ödeneğin yarısını iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere Mart ve Temmuz aylarında İlbank A.Ş. hesabına, diğer yarısını ise proje karşılığı dağıtılmak üzere Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65′ini eşit şekilde, yüzde 35′ini ise nüfus esasına göre dağıtır. İçişleri Bakanlığı proje karşılığı yapılacak dağıtımın usul ve esaslarını her yıl Ocak ayında belirleyerek ilan eder.”

(39) 5779 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fikrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

 

(40)        26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yollann iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis karan ile Yol Harcamalanna Katılma Payı alınabilir.”

(41)        2464 sayılı Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(42)  2464 sayılı Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis karan ile Su Tesisleri Harcamalanna Katılma Payı alınabilir.”

(43)    18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıklan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlanndan oluşur.”

(44) 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muhtar ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi için adlannm birlikte yazıldığı asıl ve yedek üye sayısı kadar ad yazılı tek oy pusulası kullanılır. Pusula Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.”

(45)       15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Diyanet İşleri Başkanına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vali, Büyükşehir Belediye Başkam” ibaresi eklenmiştir.

(46)                  5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyükşehir” ibaresi yürürlükten kaldmlmıştır.

(47)  18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere ” ile bunların üyesi olduklan mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlannın katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir.

(2)         Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşımr ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarım katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(3)         Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşımr ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçlan Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle uygulamaya konulur.

(4)   Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(5)         Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçlan Komisyon karanyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıklann bağlı veya ilgili kuruluşlan ile bunlann taşra teşkilatına, valiliklere, yatınm izleme ve koordinasyon merkezine, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır.

(6)         Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldmlan il özel idarelerinin personeli Komisyon karanyla ilgisine göre yatınm izleme ve koordinasyon merkezi, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.

 

(7)        Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.

(8)        Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz mallan ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçlan komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştınlır.

(9)    Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a)          14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi memur kadrolanndaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralannda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlanna, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde nakledilir. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal haklan çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b)    5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlanna sözleşmeli personel olarak atamr. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklan sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.

c)           22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlannda unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dahilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıklan kurumlannca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

 


ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibariyle diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

(10)   Bu Kanun kapsamında devre konu personel bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Devir işlemine tabi tutulan işçilerin ilgili takvim yılında mahalli idarelerde çalışılan süreyle kısıtlı olmak üzere ilave tediye haklarından ödeme tarihine bağlı olmaksızın mahalli idareler sorumludur. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.

(11)  Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

(12) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(13)                  Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.

(14)                  Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur.

(15)   Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandınlmış sayılır.

(16)   Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. Bu yerlerde içme ve kullanma sulan için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25′ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici ikinci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.

(17)   Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede, bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

(18)   Ekli (26) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 5779 sayılı Kanun uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından üç katı artırımlı olarak ödenir. İlave kaynak 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.

(19)   Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir.

(20)         Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (27) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamlanır.

 

(21)            Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

(22)            Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıklan için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 24 adet binek otomobil alınır.

(23) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konaklan ile kaymakamlık lojmanlannın yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.

(24)   Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldmlmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sımnnın ilin mülki sınırlanna genişletilmesine, ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlanna göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(25) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatınm bütçelerinin en az %10′unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sımrlanna dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar.

(26) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun
talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur. İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu
ödeneklerden harcanmayan tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye aktarılır. Yüklenici firma ile il
özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı kurumdur.

(27)    Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçlan ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden
önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz mallan satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.

(28) Bu Kanunla özel idare teşkilatı kaldmlan illerde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda köylere hizmet götürme birliklerine yapılan atıflar, ilgili ilçe belediyesine yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlanna göre nüfusu 2.000′in altındaki Ekli (28) sayılı listedeki adlan yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldınlarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2)          Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldınlan belediyelerin personeli, her türlü taşımr ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve borçlan il özel idaresine devredilir. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon karanyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davalan ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.

(3)    Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.

 

(4)         Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan dördüncü fıkrada öngörülen miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.

(5)         Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/06/2013 tarihine kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin karan ile ortak sınırı olan ve ekli (28) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskun sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır. Başka il ya da ilçe -mülki sınırındaki bir belediyeye katılım olması durumunda belediye sının ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (28) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000′in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.

(6)   Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli, her türlü taşımr ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve borçlan bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir.

(7)   Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşmmazlan ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlannı il özel idaresine veya katılacaklan belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlanmn tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtlann satışı ile borçlanmalan il özel idaresinin veya katılacaklan belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldınlan belediyelerin taşınmazlanmn satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmalan İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımlan hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlannın kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(8)         Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Kanunun;

a)  1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fikralan; 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü, onyedinci, yirmidördüncü, otuzbeşinci, otuzaltıncı, otuzyedinci fikralan; geçici 1 inci maddesinin beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci,onsekizinci, yirmibeşinci, yirmisekizinci fikralan; geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu
fikralan ilk mahalli idareler genel seçiminde;

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

KANUN TASARISININ TAM METNİ VE EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Gelen arama terimleri:
  • büyükşehir yasa tasarısı metni
  • büyükşehir yasa tasarısı tam metni
  • büyükşehir yasası tam metni
  • yeni büyükşehir yasası
  • yeni belediye kanunu 2012
  • yeni büyükşehir yasası metni
  • büyükşehir belediyesi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
  • yeni büyükşehir yasa tasarısı metni
  • yeni büyükşehir belediye yasası
  • büyükşehir yasası metni

 

 

 

 

Kapatılan belde belediyelerinin personeli il özel idarelerine devredilecektir.

Kanun ekinde ismine yer verilen 559 belde belediyesi, 30/06sınırı olan başka bir belediyeye mahalle olarak katılmasıdurumunda kapatılmaktan

Aşağıda yer alan belde belediyeleri, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygunolarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000′in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunacaktır.

İŞTE KAPATILACAK 559 BELDE BELEDİYESİ

 

 

 

 

S.no

il ilçe belediye

1

Adıyaman Besni Sanyaprak

2

Adıyaman Besni Sugözü

3

Adıyaman Besni Üçgöz

4

Adıyaman Merkez Atakent

5

Adıyaman Merkez Hasancık

6

Afyonkarahisar Başmakçı Yaka

7

Afyonkarahisar Bolvadin Büyükkarabağ

8

Afyonkarahisar Bolvadin Kemerkaya

9

Afyonkarahisar Çay Akkonak

10

Afyonkarahisar Çay Deresinek

11

Afyonkarahisar Çay Eber

12

Afyonkarahisar Çay İnli

13

Afyonkarahisar Çay Karamık

14

Afyonkarahisar Çay Koçbeyli

15

Afyonkarahisar Dazkırı Yüreğil

16

Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe

17

Afyonkarahisar Dinar Doğanlı

18

Afyonkarahisar Dinar Haydarlı

19

Afyonkarahisar Dinar Kadılar

20

Afyonkarahisar Dinar Kınık

21

Afyonkarahisar Dinar Uluköy

22

Afyonkarahisar Dinar Yıprak

23

Afyonkarahisar Emirdağ Adayazı

24

Afyonkarahisar Emirdağ Aşağıpiribeyli

25

Afyonkarahisar Emirdağ Bademli

26

Afyonkarahisar Emirdağ Gömü

27

Afyonkarahisar Evciler Gökçek

 

28 Afyonkarahisar Hocalar Yeşilhisar
29 Afyonkarahisar İhsaniye Ayazini
30 Afyonkarahisar İhsaniye Bozhüyük
31 Afyonkarahisar. İhsaniye Gazlıgölakören
32 Afyonkarahisar İhsaniye Karacaahmet
33 Afyonkarahisar İscehisar Alanyurt
34 Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya
35 Afyonkarahisar Sandıklı Ballık
36 Afyonkarahisar Sandıklı Başağaç
37 Afyonkarahisar Sandıklı Karadirek
38 Afyonkarahisar Sandıklı Kızık
39 Afyonkarahisar Sandıklı Kusura
40 Afyonkarahisar Sandıklı Menteş
41 Afyonkarahisar Sandıklı Örenkaya
42 Afyonkarahisar Sandıklı Sorkun
43 Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar
44 Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney
45 Afyonkarahisar Sinanpaşa Nuh
46 Afyonkarahisar Sinanpaşa Tokuşlar
47 Afyonkarahisar Sultandağı Karapınar
48 Afyonkarahisar Sultandağı Kırca
49 Afyonkarahisar Sultandağı Üçkuyu
50 Afyonkarahisar Sultandağı Yakasinek
51 Afyonkarahisar Şuhut Atlıhisar
52 Afyonkarahisar Şuhut Balçıkhisar
53 Afyonkarahisar Şuhut Efe
54 Afyonkarahisar Şuhut Karacaören
55 Afyonkarahisar Şuhut Kayabelen
56 Ağrı Eleşkirt Tahir
57 Ağrı Eleşkirt Yayladüzü
58 Ağrı Eleşkirt Yücekapı
59 Aksaray Ağaçören Camili
60 Aksaray Gülağaç Bekarlar
61 Aksaray Gülağaç Sarath
62 Aksaray Gülağaç Sofular
63 Aksaray Güzelyurt Ilısu
64 Aksaray Merkez Acıpınar
65 Aksaray Merkez Akçakent
66 Aksaray Merkez Altınkaya
67 Aksaray Merkez Armutlu
68 Aksaray Merkez Doğantarla
69 Aksaray Merkez İncesu
70 Aksaray Merkez Karkın
71 Aksaray Merkez Kutlu
72 Aksaray Merkez Sarayhan
73 Aksaray Merkez Sevinçli
74 Aksaray Merkez Ulukışla
75 Aksaray Merkez Yuva
76 Aksaray Ortaköy Balcı
77 Aksaray Ortaköy Bozkır
78 Aksaray Ortaköy Çiftevi
79 Aksaray Ortaköy Devedamı
80 Aksaray Ortaköy Harmandalı
81 Aksaray Ortaköy Ozancık
82 Aksaray Ortaköy Sankaraman
83 Aksaray Sanyahşi Boğazköy
84 Amasya Göynücek Damlaçimen
85 Amasya Göynücek Gediksaray
86 Amasya Merkez Aydınca
87 Amasya Merkez Doğantepe
88 Amasya Merkez Ezinepazar
89 Amasya Merkez Uygur
90 Amasya Merkez Yassıçal
91 Amasya Merkez Yeşilyenice
92 Amasya Merzifon Kayadüzü
93 Amasya Suluova Eraslan
94 Amasya Taşova Akınoğlu
95 Amasya Taşova Alpaslan
96 Amasya Taşova Ballıdere
97 Amasya Taşova Belevi
98 Amasya Taşova Boraboy
99 Amasya Taşova Destek
100 Amasya Taşova Esençay
101 Amasya Taşova Ozbaraklı
102 Amasya Taşova Uluköy
103 Ardahan Çıldır Aşıkşenlik
104 Ardahan Göle Köprülü
105 Artvin Murgul Damar
106 Artvin Şavşat Meydancık
107 Artvin Yusufeli Kılıçkaya
108 Bartın Merkez Ant
109 Batman Gercüş Hisar
110 Batman Sason Yücebağ
111 Bayburt Demirözü Beşpmar
112 Bayburt Merkez Aksar
113 Bayburt Merkez Çayıryolu
114 Bayburt Merkez Konursu
115 Bilecik Bozüyük Cihangazi
116 Bilecik İnhisar Tarpak
117 Bilecik Merkez Bayırköy
118 Bilecik Söğüt Çaltı
119 Bilecik Söğüt Küre
120 Bingöl Genç Çaytepe
121 Bingöl Genç Servi
122 Bitlis Hizan Kolludere
123 Bitlis Mutki Koyunlu
124 Bolu Mengen Pazarköy
125 Burdur Ağlasun Mamak
126 Burdur Ağlasun Yeşilbaşköy
127 Burdur Bucak Çamlık
128 Burdur Bucak Gündoğdu
129 Burdur Bucak Kızılkaya
130 Burdur Bucak Ürkütlü
131 Burdur Çavdır Bayır
132 Burdur Çavdır Kozağacı
133 Burdur Çeltikçi Bağsaray
134 Burdur Gölhisar İbecik
135 Burdur Gölhisar Yusufça
136 Burdur Merkez Büğdüz
137 Burdur Merkez Kozluca
138 Burdur Tefenni Beyköy
139 Burdur Tefenni Hasanpaşa
140 Burdur Yeşilova Güney
141 Burdur Yeşilova Salda
142 Çanakkale Ayvacık Gürpınar
143 Çanakkale Biga Balıklıçeşme
144 Çanakkale Biga Kozçeşme
145 Çanakkale Biga Yeniçiftlik
146 Çanakkale Ezine Mahmudiye
147 Çanakkale Gelibolu Bolayır
148 Çanakkale Merkez Erenköy
149 Çanakkale Merkez Kumkale
150 Çanakkale Yenice Akçakoyun
151 Çanakkale Yenice Hamdibey
152 Çanakkale Yenice Pazarköy
153 Çankırı İlgaz Yeşildumlupınar
154 Çankırı Kurşunlu Çavundur
155 Çarıkın Kurşunlu Dumanlı
156 Çankırı Kurşunlu Hacımuslu
157 Çankırı Kurşunlu Sivricek
158 Çarıkın Kurşunlu Taşkaracalar
159 Çankın Merkez Ünür
160 Çarıkın Orta Dodurga
161 Çankın Orta Elmalık
162 Çarıkın Orta Kalfat
163 Çarıkın Orta Özlü
164 Çarıkın Orta Yaylakent
165 Çarıkın Şabanözü Gümerdiğin
166 Çarıkın Şabanözü Gürpınar
167 Çarıkın Yapraklı İkizören
168 Çarıkın Yapraklı Yukanöz
169 Çarıkın Yapraklı Yüklü
170 Çorum Alaca Alacahöyük
171 Çorum Alaca Büyükhırka
172 Çorum Alaca Çopraşık
173 Çorum Bayat Eskialibey
174 Çorum Bayat Kunduzlu
175 Çorum Boğazkale Evci
176 Çorum Boğazkale Yekbas
177 Çorum Dodurga Alpagut
178 Çorum Kargı Hacıhamza
179 Çorum Laçin Çamlıca
180 Çorum Laçin Narh
181 Çorum Mecitözü Elvançelebi
182 Çorum Merkez Konaklı
183 Çorum Merkez Şeydim
184 Çorum Ortaköy Karahacip
185 Çorum Osmancık Başpınar
186 Çorum Sungurlu Arifegazili
187 Çorum Sungurlu Demirşeyh
188 Çorum Sungurlu Kal edere
189 Çorum Sungurlu Kavşut
190 Çorum Sungurlu Tuğlu
191 Çorum Sungurlu ^ Yörüklü
192 Edirne İpsala Hacı
193 Edirne İpsala İbriktepe
194 Edirne İpsala Kocahıdır
195 Edirne İpsala Sultan
196 Edirne Keşan Çamlıca
197 Edirne Keşan Mecidiye
198 Edirne Keşan Paşayiğit
199 Edirne Uzunköprü Kurtbey
200 Elazığ Kovancılar Çakırkaş
201 Elazığ Kovancılar Yanmca
202 Elazığ Maden Gezin
203 Elazığ Merkez Hankendi
204 Elazığ Merkez İçme
205 Elazığ Palu Baltası
206 Erzincan Merkez Bahçeliköy
   207 Erzincan Merkez Çağlayan
  208 Erzincan Merkez Dörtler
    209 Erzincan Merkez Mollaköy
    210 Erzincan Merkez Uluköy
   211 Erzincan Merkez Yalnızbağ
212 Erzincan Merkez Yaylabaşı
213 Erzincan Üzümlü Bayırbağ
214 Erzincan Üzümlü Karakaya
215 Giresun Çamoluk Yenice
216 Giresun Çanakçı Karabörk
217 Giresun Dereli Yavuzkemal
218 Giresun Eynesil Ören
219 Giresun Görele Aydınlar
220 Giresun Görele Kırıklı
221 Giresun Görele Köprübaşı
222 Giresun Keşap Karabulduk
223 Giresun Merkez Çaldağ
224 Giresun Merkez İnişdibi
225 Giresun Piraziz Bozat
226 Giresun Yağlıdere Uçtepe
227 Gümüşhane Kelkit Kaş
228 Gümüşhane Köse Salyazı
229 Gümüşhane Merkez Tekke
230 Gümüşhane Şiran Yeşilbük
231 Gümüşhane Torul Altmpınar
232 İğdır Karakoyunlu Taşburun
233 İsparta Aksu Yakaafşar
234 İsparta Atabey İslamköy
235 İsparta Eğirdir Barla
236 İsparta Eğirdir Gökçehöyük
237 İsparta Eğirdir Pazarköy
238 İsparta Gelendost Bağılh
239 İsparta Gelendost Yaka
240 İsparta Gönen Güneykent
241 İsparta Keçiborlu Aydoğmuş
242 İsparta Keçiborlu İncesu
243 İsparta Keçiborlu Kılıç
244 İsparta Merkez Büyükgökçeli
245 İsparta Senirkent Uluğbey
246 İsparta Senirkent Yassıören
247 İsparta Sütçüler Ayvalıpınar
248 İsparta Sütçüler Kasımlar
249 İsparta Sütçüler Kesme
250 İsparta Şarkikaraağaç Göksöğüt
251 İsparta Yalvaç Bağkonak

 

 

252 İsparta Yalvaç Çetince
253 İsparta Yalvaç Dedeçam
254 İsparta Yalvaç Kozluçay
255 İsparta Yalvaç Körküler
256 İsparta Yalvaç Kumdanlı
257 İsparta Yalvaç Kuyucak
258 İsparta Yalvaç Ozbayat
259 İsparta Yalvaç Özgüney
260 İsparta Yalvaç Sücüllü
261 İsparta Yalvaç Tokmacık
262 İsparta Yalvaç Yukankaşıkara
263 Karabük Safranbolu Ovacuma
264 Karabük Yenice Yortan
265 Karaman Merkez Kılbasan
266 Karaman Merkez Kisecik
267 Karaman Merkez Taşkale
268 Karaman Merkez Yeşildere
269 Karaman Merkez Yollarbaşı
270 Kars Arpaçay Koçköyü
271 Kastamonu Tosya Ortalıca
272 Kırıkkale Bahşili Karaahmetli
273 Kırıkkale Balışeyh Koçubaba
274 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız
275 Kırıkkale Delice Büyükafşar
276 Kırıkkale Delice Büyükyağlı
277 Kırıkkale Keskin Konur
278 Kırıkkale Keskin Köprüköy
279 Kırıkkale Merkez Hasandede
280 Kırıkkale Sulakyurt Güzelyurt
281 Kırıkkale Sulakyurt Hamzalı
282 Kırıkkale Yahşihan Irmak
283 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar
284 Kırklareli Babaeski Sinanlı
285 Kırklareli Lüleburgaz Kınkköy
286 Kırklareli Lüleburgaz Sakızköy
287 Kırklareli Pmarhisar Yenice
288 Kırklareli Vize Sergen
289 Kırşehir Akçakent Mahsenli
290 Kırşehir Akpınar Aşağıhomurlu
291 Kırşehir Akpınar Büyükabdiuşağı
292 Kırşehir Akpınar Köşker
293 Kırşehir Boztepe Karacaören
294 Kırşehir Çiçekdağı Boğazevci
    295 Kırşehir Kaman Başköy
296 Kırşehir Kaman Çağırkan
297 Kırşehir Kaman Demirli
298 Kırşehir Kaman Hamit
299 Kırşehir Kaman İsahocalı
300 Kırşehir Kaman Kargınyenice
301 Kırşehir Kaman Ömerhacılı
302 Kırşehir Kaman Savcılıbüyükoba
303 Kırşehir Kaman Yelek
304 Kırşehir Merkez Çayağzı
305 Kırşehir Merkez Dulkadirli
306 Kırşehir Merkez Karahıdır
307 Kırşehir Merkez Toklümen
308 Kırşehir Merkez Ulupınar
309 Kilis Merkez Yavuzlu
310 Kütahya Altıntaş Çayırbaşı
311 Kütahya Altıntaş Zafertepeçalköy
312 Kütahya Çavdarhisar Hacıkebir
313 Kütahya Emet Aydıncık
314 Kütahya Emet Çerte
315 Kütahya Emet Eğrigöz
316 Kütahya Emet Günlüce
317 Kütahya Emet Örencik
318 Kütahya Emet Yenice
319 Kütahya Gediz Akçaalan
320 Kütahya Gediz Altınkent
321 Kütahya Gediz Cebrail
322 Kütahya Gediz Erdoğmuş
323 Kütahya Gediz Fırdan
324 Kütahya Gediz Gümele
325 Kütahya Gediz Gürlek
326 Kütahya Gediz Kayaköy
327 Kütahya Gediz Üzümlü
328 Kütahya Gediz Yeşilçay
329 Kütahya Gediz Yunuslar
330 Kütahya Hisarcık Dereköy
331 Kütahya Hisarcık Hasanlar
332 Kütahya Hisarcık Karbasan
333 Kütahya Hisarcık Şeyhler
334 Kütahya Merkez Kızılcaören
335 Kütahya Pazarlar Sofular
336 Kütahya Simav Bahtılh
337 Kütahya Simav Beyce
338 Kütahya Simav Çaysimav
339 Kütahya Simav Demirci
340 Kütahya Simav Gümüşsü
341 Kütahya Simav Hisarbey
342 Kütahya Simav Kalkan
343 Kütahya Simav Karacahisar
344 Kütahya Simav Kestel
345 Kütahya Simav Kuşu
346 Kütahya Simav Naşa
347 Kütahya Simav Öreyler
348 Kütahya Simav Şenköy
349 Kütahya Simav Yaykın
350 Kütahya Simav Yemişli
351 Kütahya Simav Yeniköy
352 Kütahya Simav Yeşildere
353 Kütahya Simav Yeşilköy
354 Kütahya Şaphane Karamanca
355 Kütahya Şaphane Üçbaş
356 Kütahya Tavşanlı Aliköy
357 Muş Bulanık Karaağıl
358 Muş Bulanık Mollakent
359 Muş Bulanık Yemişen
360 Muş Korkut Karakale
361 Muş Malazgirt Gülkoru
362 Nevşehir Acıgöl İnalU
363 Nevşehir Acıgöl Kurugöl
364 Nevşehir Avanos Akarca
365 Nevşehir Avanos Göynük
366 Nevşehir Avanos Mahmat
367 Nevşehir Avanos Sanlar
368 Nevşehir Avanos Topaklı
369 Nevşehir Derinkuyu Suvermez
370 Nevşehir Gülşehir Abuuşağı
371 Nevşehir Gülşehir Gümüşkent
372 Nevşehir Gülşehir Karacaşar
373 Nevşehir Gülşehir Ovaören
374 Nevşehir Gülşehir Tuzköyü
375 Nevşehir Hacıbektaş Karaburna
376 Nevşehir Hacıbektaş Kızılağıl
377 Nevşehir Kozaklı Kalecik
378 Nevşehir Kozaklı Kanlıca
379 Nevşehir Kozaklı Karahasanlı
380 Nevşehir Kozaklı Karasenir
381 Nevşehir Ürgüp Başdere
382 Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa
383 Niğde Altunhisar Çömlekçi
384 Niğde Altunhisar Ulukışla
385 Niğde Altunhisar Yakacık
386 Niğde Aİtunhisar Yeşilyurt
387 Niğde Bor Karanlıkdere
388 Niğde Bor Kızılca
389 Niğde Çamardı Bademdere
390 Niğde Çamardı Burç
391 Niğde Çiftlik Kitreli
392 Niğde Merkez Çavdarlı
393 Niğde Merkez Çayırlı
394 Niğde Merkez Dikilitaş
395 Niğde Merkez Elmalı
396 Niğde Merkez Fertek
397 Niğde Merkez Hacıbeyli
398 Niğde Merkez İçmeli
399 Niğde Merkez Kayırlı
400 Niğde Merkez Koyunlu
401 Niğde Merkez Ovacık
402 Niğde Ulukışla Çiftehan
403 Niğde Ulukışla Darboğaz
404 Niğde Ulukışla Kılan
405 Niğde Ulukışla Yeni yıldız
406 Ordu Akkuş Çayıralan
407 Ordu Akkuş Seferli
408 Ordu Aybastı Alacalar
409 Ordu Aybastı Pelitözü
410 Ordu Fatsa Aslancami
411 Ordu Fatsa Geyikçeli
412 Ordu Fatsa İslamdağ
413 Ordu Fatsa Kösebucağı
414 Ordu Gölköy Alanyurt
415 Ordu Gölköy Aydoğan
416 Ordu Gölköy Damarlı
417 Ordu Gölköy Direkli
418 Ordu Gölköy Düzyayla
419 Ordu Gölköy Karahasan
420 Ordu Gürgentepe Eskiköy
421 Ordu İkizce Kaynartaş
422 Ordu Korgan Çamlı
423 Ordu Mesudiye Topçam
424 Ordu Mesudiye Uçyol
425 Ordu Mesudiye Yeşilce
426 Ordu Perşembe Kırlı
427 Ordu Ünye Erenyurt
428 Ordu Ünye Hanyanı
429 Ordu Ünye Yenikent
430 Osmaniye Merkez Kırmıflı
431 Osmaniye Sumbas Alibeyli
432 Rize İkizdere Güneyce
433 Rize Kalkandere Yolbaşı
434 Siirt Kurtalan Gözpınar
435 Sinop Gerze Yenikent
436 Sinop Türkeli Güzelkent
437 Sivas Altınyayla Kale
438 Sivas Gemerek Eğerci
439 Sivas Gemerek İnkışla
440 Sivas Gürün Suçatı
441 Sivas Kangal Alacahan
442 Sivas Kangal Çetinkaya
443 Sivas Kangal Havuz
444 Sivas Merkez Gümüşdere
445 Sivas Merkez Kurtlapa
446 Sivas Merkez Yakupoğlan
447 Sivas Suşehri Çataloluk
448 Sivas Şarkışla Akçakışla
449 Sivas Şarkışla Kızılcakışla
450 Sivas Ulaş Baharözü
451 Sivas Ulaş Yenikarahisar
452 Sivas Yıldızeli Kalın
453 Sivas Yıldızeli Kavak
454 Sivas Yıldızeli Kümbet
455 Sivas Yıldızeli Şeyhhalil
456 Sivas Yıldızeli Yavu
457 Sivas Zara Şerefiye
458 Şırnak Beytüşşebap Mezra
459 Tokat Almus Akarçay
460 Tokat Almus Ataköy
461 Tokat Almus Bağtaşı
462 Tokat Almus Cihet
463 Tokat Almus Dikili
464 Tokat Almus Görümlü
465 Tokat Almus Ormandibi
466 Tokat Artova Çelikli
467 Tokat Erbaa Akça
468 Tokat Erbaa Değirmenli
469 Tokat Erbaa Koçak
470 Tokat Erbaa Üzümlü
471 Tokat Merkez Akbelen
472 Tokat Merkez Avlunlar
473 Tokat Merkez Büyükyıldız
474 Tokat Merkez Çamlıbel
475 Tokat Merkez Kemalpaşa
476 Tokat Merkez Yağmurlu
477 Tokat Niksar Günebakan
478 Tokat Niksar Kuyucak
479 Tokat Niksar Özalan
480 Tokat Niksar Yazıcık
481 Tokat Pazar Dereköy
482 Tokat Reşadiye Büşürüm
483 Tokat Reşadiye Çevrecik
484 Tokat Reşadiye Demircili
485 Tokat Reşadiye Kızılcaören
486 Tokat Reşadiye Kuzbağı
487 Tokat Reşadiye Nebişeyh
488 Tokat Reşadiye Soğukpınar
489 Tokat Reşadiye Yolüstü
490 Tokat Sulusaray Dutluca
491 Tokat Turhal Çaylı
492 Tokat Turhal Kat
493 Tokat Turhal Ulutepe
494 Tokat Turhal Yazıtepe
495 Tokat Turhal Yenisu
496 Tokat Yeşilyurt Çıkrık
497 Tokat Yeşilyurt Kuşçu
498 Tokat Zile Evrenköy
499 Tokat Zile Güzelbeyli
500 Tokat Zile Yalınyazı
501 Tokat Zile Yıldıztepe
502 Tunceli Mazgirt Akpazar
503 Tunceli Mazgirt Dankent
504 Uşak Banaz Büyükoturak
505 Uşak Eşme Ahmetler
506 Uşak Eşme Güllü
507 Uşak Karahallı Karbasan
508 Uşak Merkez Güre
509 Uşak Merkez İlyaslı
510 Uşak Sivaslı Ağaçbeyli
511 Uşak Sivaslı Yayalar
512 Uşak Ulubey Avgan
513 Uşak Ulubey Hasköy
514 Uşak Ulubey Kışla
515 Uşak Ulubey Omurca
516 Yalova Çınarcık Kocadere
517 Yozgat Akdağmadeni Oluközü
518 Yozgat Aydıncık Baştürk
519 Yozgat Aydıncık Kazankaya
520 Yozgat Aydıncık Kösrelik
521 Yozgat Boğazlıyan Çakmak
522 Yozgat Boğazlıyan Çalapverdi
523 Yozgat Boğazlıyan Devecipınar
524 Yozgat Boğazlıyan Ovakent
525 Yozgat Boğazlıyan Özler
526 Yozgat Boğazlıyan Yenipazar
527 Yozgat Çandır Büyükkışla
528 Yozgat Çayıralan Curali
529 Yozgat Çayıralan Çokradan
530 Yozgat Çayıralan Evciler
531 Yozgat Çekerek Bayındırhüyük
532 Yozgat Çekerek Bazlambaç
533 Yozgat Çekerek Beyyurdu
534 Yozgat Merkez Çadırardıç
535 Yozgat Merkez Esenli
536 Yozgat Merkez Osmanpaşa
537 Yozgat Saraykent Çiçekli
538 Yozgat Sankaya Babayağmur
539 Yozgat Sankaya Yukarı sankaya
540 Yozgat Sorgun Ahmetfakılı
541 Yozgat Sorgun Araplı
542 Yozgat Sorgun Belencumafakılı
543 Yozgat Sorgun Eymir
544 Yozgat Sorgun Gedikhasanlı
545 Yozgat Sorgun Gülşehri
546 Yozgat Sorgun Karakız
547 Yozgat Şefaatli Kuzayca
548 Yozgat Şefaatli Paşaköy
549 Yozgat Şefaatli Sankent
550 Yozgat Yenifakılı Bektaşlı
551 Yozgat Yerköy Saray
552 Yozgat Yerköy Sekili
553 Zonguldak Alaplı Gümeli
554 Zonguldak Devrek Eğerci
555 Zonguldak Devrek Özbağı
556 Zonguldak Ereğli Çaylıoğlu
557 Zonguldak Ereğli Gökçeler
558 Zonguldak Gökçebey Hacımusa
559 Zonguldak Merkez Sivriler

 

 

Etiketler: , , ,

Yasal Uyarı: www.suhutanayurt.com adresinde yayınlanan makale,haber,resim ve vidyolar tamamen özgün içeriktir bu içeriklerin Şuhut Anayurt Gazetesi Yazı İşleri Biriminden izinsiz olarak kopyalanması ve yayınlanması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

Bu Sosyal Ağlarda Haberi Paylaşabilirsiniz.

Bu Habere Facebook Üzerinden Yorum Yapabilirsiniz