“Millet Hükümete tokadı indirecek”

Milliyetçi Hareket Partisi Şuhut İlçe Başkanı Hilmi Erbaş, ‘Çözüm Süreci’ ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ak Parti’nin Türk Milleti’nin kendisine verdiği krediyi tükettiğini kaydeden Erbaş, yerel seçimlerde yürütülen süreç ile ilgili tepkinin karşılık bulacağını kaydederek; “Millet Hükümete tokadı indirecek” dedi.

“Millet Hükümete tokadı indirecek”

Milliyetçi Hareket Partisi Şuhut İlçe Teşkilatı olarak yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Başkan Erbaş, Hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Açıklamasında Başbakan Erdoğan’ın Midyat’ta sarf ettiği “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir iktidarız.” İfadesini hatırlatan Erbaş; “Türk Milleti’nin bütün inanç ve değerleriyle alay eden küçümseyen bir başbakanımız var” dedi.

 

“TÜRK MİLLETİ’Nİ SEVME DEMEK KUR’AN’A İSYANDIR”

Başbakan Erdoğan’ın Milliyetçilik ile ilgili söylemlerinin ve adına ‘çözüm süreci’ olarak ifadelendirilen sürecin kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığını kaydeden Hilmi Erbaş, Kur’an-ı Kerim’den alıntıların yer aldığı açıklamasında şunları kaydeti; “Başbakan Recep Erdoğan Midyat’ta yaptığı konuşmada: “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir iktidarız.” Dedi. Milliyetçiliğin sözlükteki anlamı, Milleti seven, milletperver demektir. Milletleri, millet olarak yaratan ise Allah Zülcelâl’dir. “Ey insanlar! gerçekten biz, sizi bir erkekle-bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız (bilişesiniz) diye de sizi milletlere, boy ve oymaklara ayırdık. Allah katında en hayırlınız, takvaca en üstün olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haberdar olandır.” {Hucurat 49/13} İnsanları, milletlere, boy ve oymaklara ayıran Allah Zülcelâl’in bizzat kendi Zat-ı Kibriyasıdır. Allah Azim’üşşan Türk’ü, Türk olarak Yaratmışsa, Türk’ün bu yaratmada bir dahli, bir suçu mu varmış? Çocuk anasını, babasını seçme özgürlüğüne sahip değildir. Hiç kimseye, sen niye Türk anadan doğdun, Alman babadan oldun, Arap anadan doğdun, Kürt babadan oldun? Deme hakkımız yoktur. Bunu diyenler, Allah Azim’üşşan’ın İrade-i Külliyesine isyan etmiş sayılır.  Türk’e niye Türk oldun, sen neden Türk Milletini seviyorsun? Demek, Kur’an-ı Kerim’e isyan sayılır. Bu ayrıca anayasaya ve insan hakları sözleşmesine aykırıdır. Yaratan Allah Zülcelâl’dir. Milletini sevmeyeni Allah’ta sevmez. Kur’an’da: “Analarınızı, babalarınızı ihtiyarladıkları zaman koruyun, onlara “ÖF” bile demeyin“ buyrulmuyor mu? Akrabalık bağlarını kopartanları Kur’an kınamıyor mu? “SILA-İ RAHM” NEDİR? Sıla-i Rahim, Vatanı, akrabayı ziyaret etme Buyruğu değil midir? Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed {av} Veda Hutbesinde: “Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise, o döşeğe aittir. Babasından başkasına soy ittihaz eden soysuzdur. “ Buyurmamış mıdır?

 

“PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZİN LANETİNE Mİ UĞRAYALIM?”

Açıklamasına Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerinden de ilave eden Başkan Erbaş, “Biz soyumuzu-sopumuzu inkâr ederek Peygamberimiz Efendimizin lanetine mi uğrayalım? Efendimiz: “Soyunu inkâr edene; Soysuz” dememiş midir? “Ben atam İbrahim’in Duası, Kardeşim İsa’nın müjdesi, Anamın da düşüyüm.” {Ahmet İbn Hanbel Müsned 4-127, 128-; 5-262} Buyuran Hz. Muhammed {av} Efendimiz atasının, kardeşinin, Anasının kimliğini neden açıklamıştır? Cenab-ı Allah Yusuf suresinde ise; “Yusuf, “Ben Atam İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bize Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmak yaraşmaz. Bu, bize ve bütün insanlara Allah’ın bir nimetidir. Ama insanların çoğunluğu şükretmezler.” Yusuf 12/38 Hz. Yusuf {av} üvey kardeşlerini kolladığından daha fazla öz kardeşini kollamadı mı? Ailesine, soyuna her türlü yardımı yapmadı mı? Hz. Muhammed {av} Amcası Ebu Talib hakkında bakınız ne buyuruyor:“- Hz. Abbas {ra} anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü dedim, amcana {istiğfarla yardım} dan seni alıkoyan nedir? O seni koruyor, senin için kâfirlere kızıyordu.” “Evet! Dedi. O ateşin sığ bir yerindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin en derin yerinde olacaktı.” {Buhari, Menakıbu’l-Ensar 40, Edeb 115, Rikak 51; Müslim, İman 357, (209).} Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz {av}’in Müşrik amcası Ebu Talib’i koruyup kolladığı apaçık görülüyor. Biz, neden Müslüman Türk Soyumuzu sevmeyelim, koruyup kollamayalım? Milletimizi, soyumuzu korumanın haram olduğunu gösteren bir tek Kur’an belgesi getirebilir misiniz?” dedi.

 

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ KINAMAYA KİMSENİN HAKKI YOK”

Türk Milleti’ni seven Türk Milliyetçilerini kınamaya kimsenin hakkı olmadığını kaydeden Başkan Erbaş; “Kelaynak kuşlarını koruma altına alan insanlık, İslam’ın kılıcı olmuş bir Soyu, Türk Soyunu kelaynaklar kadar bile korumaya layık görmeyenlerin hesabını, Allah zülcelâl’e havale ediyoruz. “İbrahim ile İsmail, Kâbe’nin temellerini yükseltiyorlardı. ‘Rabbimiz! Yaptıklarımızı kabul et. Şüphesiz Sen hem işitir hem de bilirsin.” Bakara 2/127 “Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan et. Zürriyetimizden-soyumuzdan da sana teslim olan bir millet çıkart.” Bakara 2/128 Bu ayetlerde Hz. İbrahim ile Hz. İsmail {av}ler, kendi soylarından, zürriyyetlerinden bir millet yaratması için Allah’a dua ediyorlar. Neden başka soylardan dilemiyorlar da kendi soylarından diliyorlar? Onları bu dileklerinden dolayı kınayacak olan varsa beri gelsin. Resul’ullah {av}’in ölümü sonrasındaki konuşmalara bakalım: {Ensarîler: “Bizden bir EMİR, sizden de bir EMİR!” dediler. Hz. Ömer {bilahere} şöyle diyordu: “Vallahi, ben konuşmayı şu sebeple arzu etmiştim: {Zihnimde} hoşuma giden sözler hazırlamış, Ebû Bekir bunlara ulaşamaz {onun hatırından bunlar geçmeyebilir} diye endişe etmiştim. Ama, yemin olsun, Ebû Bekir öyle bir konuştu ki, vallahi içimde hazırlamış olduğum güzel sözlerin hepsine isabet etti:, {benim aklıma gelmeyen daha da güzelini} beliğ şekilde ifade etti. Onun sözleri arasında şu da vardı: “{Ey Ensâr} biz {kureyşliler}, emirleriz, sizler de vezirlersiniz!” Bu söz üzerine Hubâb İbnu’l-Münzir ayağa kalktı ve: “Hayır vallahi bunu yapmayız. Bizden bir emir, sizden de bir emir olacak!” dedi. Hz. Ebû Bekir, “Hayır! Bu olmaz. Bizler emirleriz, sizler de vezirlersiniz” dedi. Rezîn şunu ekledi: “Hz. Ebû Bekir devamla şunu söyledi: “bu iş” {halifelik işi}, şu Kureyş kabilesi için meşru tanınacaktır. Onlar yer,-makam,-mevki- itibariyle arapların ortasındadır. şerefçe de {eskiden beri} en gözdeleridir. öyleyse Ömer’e veya Ebu Ubeyde’ye biat edin!”{Buhârî, Fedâilu’l-Ashâb 5, Cenâiz 3, Megâzi 83; Nesâî, Cenâiz 11, 4,11}. Yukarıdaki ayetlerde adları geçen peygamberlerle Kureyşli sahabeleri, kendi soylarını sevdikleri, övdükleri için kınamaya kimin hakkı yoksa Türk Milletini seven çocuklarını kınamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Milletimizi sevdiğimiz için bizi kınayanlar, neden analarının cenazesinde ağlıyor, gidip sinini-mezarını- ziyaret ediyor, helvasını yaptırıyor, ruhuna fatiha okuyorlar da benim-senin anamızın sinine-mezarına- gidip ziyaret etmiyor, cenazesini omuzlamıyorlar? Onlar neden çocuklarını, yanlarına alıp dünyayı gezdiriyor, yedirip içiriyorlar da bizim çocuklarımızı gezdirmiyorlar? Çünkü o analar onların anaları, o çocuklar da onların çocuklarıdır” dedi.

 

“AKP’YE OY VE GÖNÜL VERENLERDE BİZİM İNSANLARIMIZDIR”

Vatandaşın sürece olan tepkisini yerel seçimle göstereceğine dikkat çeken Erbaş, “Türk ataları da bizim atalarımız, bizler de onların çocuklarıyız. Allah kimsenin başına vermesin. Acıların en acısı evlat acısıdır. Kim kimin evladına, kendi evladına yandığı gibi yanar? Bırakın insanları, hayvanlar da kendi yavrularını korur, kaybettiklerinde yanarlar. Millet, bizim atamız, biz de milletimizin soyuyuz- zürriyetiyiz. Bizden sonrakiler de bizim soyumuzdur. Kur’an’ı Kerim; soyunu-sopunu inkâr edenleri, akrabalık bağlarını kopartanları kınamış, bunun büyük günahlardan olduğunu tebliğ etmiştir. Hz. Ebubekir Kureyş’i bakınız nasıl övmektedir: “bu iş” {halifelik işi}, Kureyş kabilesi için meşru tanınacaktır. Onlar yer,-makam,-mevki- itibariyle Araplar’ın ortasındadır. Şerefçe de {eskiden beri} en gözdeleridir.” {Buhârî, Fedâilu’l-Ashâb, 5, Cenâiz, 3, Megâzi, 83; Nesâî, Cenâiz, 11,4,11} Kur’an’ı Kerim’de, insanları milletlere ayırdığını, Allah zülcelâl apaçık tebliğ etmiştir. Türk milleti de bir millettir! Saçılım ihanet sürecinin ülkede tamir edilmez yaralar açacağını bu baskı ve vurdumduymazlığı vatandaşlarımızın sağ duygusuyla bu gün Türkiye’nin en önemli ve öncelikli meselesi, AKP iktidarından kurtulmak olacaktır.   Buda Allahın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin inançlı kadrolarıyla başarılacaktır. Herkes bilmelidir ki, AKP, yaptıklarının hesabını Türk Milletine eninde sonunda verecektir. İlk hesaplaşma ise 2104 yılında yapılacak olan yerel seçimlerdir. AKP’ye oy ve gönül verenlerde bizim insanlarımızdır. Onlarda Milliyetçi, vatan sevgisiyle dopdolu Müslüman-Türk milletinin ferdidir. Bundan sonra bu kardeşlerimizin vicdan ve gönül muhasebesi yaparak terör örgütüyle masaya oturanlara, taviz verenlere Devletimizi zaafa uğratanlara dur diyeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Etiketler: , , , ,

Yasal Uyarı: www.suhutanayurt.com adresinde yayınlanan makale,haber,resim ve vidyolar tamamen özgün içeriktir bu içeriklerin Şuhut Anayurt Gazetesi Yazı İşleri Biriminden izinsiz olarak kopyalanması ve yayınlanması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

Bu Sosyal Ağlarda Haberi Paylaşabilirsiniz.

Bu Habere Facebook Üzerinden Yorum Yapabilirsiniz