Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.489 views
18 Mayıs 2022 - 14:09
T.C.
ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/258 Esas KARAR NO : 2022/35
İLAN

Davacı ŞEYDA ŞERİFE KARATEPE aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi Yarışlı Köyü nüfusuna kayıtlı cilt: 48, hane no:51, bsn:113’de nüfusa kayıtlı, 21427212326 TC nolu Kurban ve Fatma’dan olma, 11/02/2001 doğumlu Şeyda Şerife Karatepe’nin nüfus kaydında “Şeyda Şerife” olan isminin “ŞEYDA” olarak tashihi ile nüfus kaydına bu şekilde tesciline, karar verilmiş olupTebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.