Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.794 views
10 Ağustos 2022 - 17:57
T.C.
ŞUHUT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydına göre; Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi İplik Mahallesi 251 ada 3 parsel sayılı 107,21 m² yüzölçümünde “ahşap depo” vasfında taşınmazdır. Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında “ahşap depo” olarak kayıtlı ise de hali hazırda boş arsa vasfında olduğu değerlendirilmiştir. Taşınmaz Şuhut ilçesi İplik Mahallesinde Santral Sokaktadır. Taşınmaz üzerinde keşif günü yapılan incelemede profil gölgelik yer almakta olup, profil gölgelik kiracı olan çay ocağı işletmecisi tarafından yapıldığı bilgisi alınmıştır. Bunun içinde boş arsa olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazın cepheli oludğu imar yolu yerinde açılmış durumdadır. Taşınmazın elektrik, kanalizasyon, su , içme suyu gibi altyapıları bulunmaktadır. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Arsa düz yapıdadır. Taşınmaz merkezi bir konumda yer almakta olup Şuhut Ulucamiine 105 metre , Hükümet Konağına 150 metre Şuhut Belediyesine 240 metre mesafededir. Şuhut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün cevabi yazılarına göre taşınmaz imar planına göre bitişik nizam 4 katlı ticari sahada kaldığı bildirilmiştir.
Adresi : Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi İplik Mahallesi 251 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz, ( İplik Mahallesinde Santral Sokaktadır. ) Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 107,21 m2
Arsa Payı : —
İmar Durumu : Şuhut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün cevabi yazılarına göre taşınmaz imar planına göre bitişik nizam 4 katlı ticari sahada kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 200.005,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/09/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 26/10/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : Şuhut Adliyesi Yazı İşleri İşleri Müdürlüğü 101 nolu oda önü
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.