Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.863 views
10 Ağustos 2022 - 17:59
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
Sıra Taşınmaz No Bulunduğu Yer Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi Hazine İmar Tahmin Geçici İhalenin
No (m2) Hissesi Durumu Edilen Bedel Teminat Tarihi Saati
1 03180102170 Karlık Köyü K25D16C2C 130 12 7.794,16 Hali Arazi Tam İmar Planı Dışında 156.000,00 39.000,00 24.08.2022 08:45
2 03180102207 Kulak Köyü L25A12B4B 101 11 10.013,98 Hali Arazi Tam İmar Planı Dışında 126.000,00 12.600,00 24.08.2022 09:00
3 03180100906 Karacaören Köyü L25A-24D/4A 126 225 13.700,00 Ham Toprak Tam İmar Planı Dışında 17.900,00 1.790,00 24.08.2022 09:15
4 03180104742 Oynağan Köyü L25A20D 145 1 229,80 Arsa Tam İmar Planı Dışında 5.800,00 580,00 24.08.2022 09:30
5 03180104919 Oynağan Köyü L25A20D 114 133 625,13 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.000,00 1.600,00 24.08.2022 09:45
6 03180101778 Arızlı Köyü L25B16D1A 142 1 1.693,46 Hamtoprak Tam İmar Planı Dışında 42.400,00 4.240,00 24.08.2022 10:00
7 03180104882 Arızlı Köyü L25A20C2C 124 7 1.910,89 Arsa Tam İmar Planı Dışında 47.900,00 4.790,00 24.08.2022 10:15
8 03180104885 Arızlı Köyü L25A20C2C 150 5 1.885,08 Arsa Tam İmar Planı Dışında 47.500,00 4.750,00 24.08.2022 10:30
9 03180101272 Demirbel Köyü L25A15D3B 167 47 555,75 Arsa Tam İmar Planı Dışında 14.000,00 1.400,00 24.08.2022 10:45
10 03180101284 Demirbel Köyü L25A15D3B 129 2 617,73 Arsa Tam İmar Planı Dışında 15.500,00 1.550,00 24.08.2022 11:00
11 03180101289 Demirbel Köyü L25A15D3B 135 1 633,14 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.000,00 1.600,00 24.08.2022 11:15
12 03180101290 Demirbel Köyü L25A15D3B 129 11 638,41 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.100,00 1.610,00 24.08.2022 11:30
13 03180101292 Demirbel Köyü L25A15D3B 141 4 642,70 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.100,00 1.610,00 24.08.2022 11:45
14 03180101293 Demirbel Köyü L25A15D3B 137 2 642,45 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.100,00 1.610,00 24.08.2022 12:00
15 03180101295 Demirbel Köyü L25A15D3A 137 1 649,54 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.300,00 1.630,00 24.08.2022 12:15
16 03180101297 Demirbel Köyü L25A15D4B 141 1 642,34 Arsa Tam İmar Planı Dışında 16.100,00 1.610,00 24.08.2022 14:00
17 03180101300 Demirbel Köyü L25A15D3D 173 3 715,30 Arsa Tam İmar Planı Dışında 18.000,00 1.800,00 24.08.2022 14:15
18 03180101301 Demirbel Köyü L25A15D3B 181 1 762,98 Arsa Tam İmar Planı Dışında 19.250,00 1.950,00 24.08.2022 14:30
19 03180101302 Demirbel Köyü L25A15D3B 181 2 760,05 Arsa Tam İmar Planı Dışında 19.100,00 1.910,00 24.08.2022 14:45
20 03180101305 Demirbel Köyü L25A15D3B 133 4 808,44 Arsa Tam İmar Planı Dışında 20.300,00 2.030,00 24.08.2022 15:00
21 03180101319 Demirbel Köyü L25A15D3D 124 1 2.787,61 Arsa Tam İmar Planı Dışında 70.000,00 14.000,00 24.08.2022 15:15
22 03180101320 Demirbel Köyü L25A15D3D 124 2 3.033,48 Arsa Tam İmar Planı Dışında 76.000,00 15.200,00 24.08.2022 15:30
23 03180102060 Demirbel Köyü L25A15D 122 197 2.608,60 Tarla Tam İmar Planı Dışında 39.200,00 7.840,00 24.08.2022 15:45
24 03180102061 Demirbel Köyü L25A15D 122 198 3.476,74 Tarla Tam İmar Planı Dışında 52.300,00 10.460,00 24.08.2022 16:00
25 03180101312 Demirbel Köyü L25A15D 122 191 940,98 Arsa Tam İmar Planı Dışında 23.600,00 2.360,00 24.08.2022 16:15
26 03180104791 İlyaslı Köyü L24B05C 102 6 2.430,50 Arsa Tam İmar Planı Dışında 75.000,00 15.000,00 25.08.2022 09:00
27 03180104792 İlyaslı Köyü L24B05C 102 7 1.451,23 Arsa Tam İmar Planı Dışında 43.700,00 8.740,00 25.08.2022 09:15
28 03180104794 İlyaslı Köyü L24B05C 102 9 1.423,57 Arsa Tam İmar Planı Dışında 29.000,00 5.800,00 25.08.2022 09:30
29 03180104795 İlyaslı Köyü L24B05C 102 10 1.248,00 Arsa Tam İmar Planı Dışında 37.600,00 7.520,00 25.08.2022 09:45
30 03180104796 İlyaslı Köyü L24B05C 102 12 964,84 Arsa Tam İmar Planı Dışında 30.000,00 6.000,00 25.08.2022 10:00
31 03180104797 İlyaslı Köyü L24B05C 102 13 1.055,77 Arsa Tam İmar Planı Dışında 21.500,00 4.300,00 25.08.2022 10:15
32 03180104798 İlyaslı Köyü L24B05C 102 14 887,56 Arsa Tam İmar Planı Dışında 18.000,00 3.600,00 25.08.2022 10:30
33 03180104803 İlyaslı Köyü L24B05C 125 3 103,55 Arsa Tam İmar Planı Dışında 3.500,00 700,00 25.08.2022 10:45
34 03180104804 İlyaslı Köyü L24B05C 173 49 321,97 Arsa Tam İmar Planı Dışında 8.100,00 1.620,00 25.08.2022 11:00
35 03180104805 İlyaslı Köyü L24B05C 125 2 504,53 Arsa Tam İmar Planı Dışında 6.300,00 1.260,00 25.08.2022 11:15
36 03180104450 Efe Köyü L25A15D3B 115 1 2.251,87 Arsa 209243603 / 270224400 1743,70m2 İmar Planı İçinde Konut Alanı 69.850,00 6.985,00 25.08.2022 11:30
37 03180104487 Efe Köyü K25D13D4D 132 1 373,95 Arsa 727/800 339,83m2 İmar Planı İçinde Konut Alanı 13.700,00 1.370,00 25.08.2022 11:45
38 03180105458 Efe Köyü K25D13C4 392 6 2.078,53 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı Arsa Bedeli 39.000,00 25.08.2022 12:00
108.572,00
Muhdesat Bedeli
281.428,00
Toplam Satış Bedeli
390.000,00
39 03180104507 Efe Köyü K25D13C4 145 2 1.008,01 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 35.350,00 3.535,00 25.08.2022 14:00
40 03180105457 Efe Köyü K25D13C4 392 5 941,94 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı 37.800,00 3.780,00 25.08.2022 14:15
41 03180105456 Efe Köyü K25D13C4 392 4 606,83 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı Arsa Bedeli 12.330,00 25.08.2022 14:30
24.300,00
Muhdesat Bedeli
99.000,00
Toplam Satış Bedeli
123.300,00
42 03180100769 Efe Köyü K25D13C4D 407 1 2.078,53 Arsa Tam İmar Planı İçinde Konut Alanı Arsa Bedeli 15.744,00 25.08.2022 14:45
83.200,00
Muhdesat Bedeli
74.240,00
Toplam Satış Bedeli
157.440,00
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malların  satış  ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
5.000,00 TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir.
4- İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresizbanka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
b) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2022 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
5- Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
6- İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada  olan gecikme dikkate alınmaz
7- 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetöeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,
5 Milyon TL’ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir)
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş)
Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
8- Taşınmazın satış ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde, ihale satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR