Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
2.777 views
28 Aralık 2022 - 17:44
T.C.
ŞUHUT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmazın tapu kaydına göre; Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Gazipaşa Mahallesi, 201 ada, 21 parselde kayıtlı, 192,14 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı olduğu, bulunduğu konum itibariyle herhangi bir altyapı, üst yapı ve ulaşım sorunun olmadığı, ilçenin eski yerleşim yerinde olduğu, Ulu Cami Sokağına cepheli olduğu, Şuhut Ulu Camisine 240 metre, Gazipaşa İlköğretim okuluna 100 metre, ilçe merkezine 500 metre, Şuhut Belediyesine 400 metre mesafede olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın İmar Durumu:taşınmazın imar planında Bitişik Nizam 3 kat konut alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde 1 adet bodrum + 2 katlı ev, 1 adet depo olduğu, 1 adet dut ağacı ve 2 adet üzüm asması olduğu gözlemlenmiştir. Bodrum + 2 katlı Ev: Gazipaşa Mahallesi Ulu Cami sokak No:42 adresinde olduğu, yaklaşık 40 yıllık olduğu, bodrum + 2 kat, ve 3 adet daireden oluştuğu, konut olarak kullanılmakta olduğu, yaklaşık 94,00 m² zemin üstünde oturma alanlı olup, toplam kullanım alanının 282,00 m² olduğu gözlemlenmiştir. Yapının dış cephelerinin sıvalı olduğu, çatısının ahşap çatı üstü kiremit kaplı olduğu, dairelerin camlarının PVC olduğu, asansörünün olmadığı, daire giriş kapılarının ahşap olduğu, zeminlerinin beton olduğu, mutfak dolaplarının üst kısımlarının olduğu, alt kısımlarının olmadığı, tezgahının dökme tezgah olduğu, oda zeminlerinin ahşap taban tahtası olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, kapı önünde doğalgaz hattı olmasına rağmen daire içlerine alınmadığı gözlemlenmiştir. Depo: Taşınmazın kuzey kısmında bulunan depo tek katlı yığma kagir yapıda olduğu, yaklaşık 40 yıllık olduğu, depo olarak kullanılmakta olduğu, yaklaşık 9,00 m² zemin üstünde oturma alanlı olduğu, ön cephesinde giriş ahşap doğrama kapı olduğu, dış cepleri sıvalı ve boyasız olduğu, çatının ahşap üstü galvaniz sac kaplı olduğu gözlemlenmiştir. Arsa içinde 20 yaşlarında dut ağacı ve 2 adet 10 yaşlarında üzüm asması bulunmaktadır.
Adresi : Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Gazipaşa Mahallesi 201 Ada 21 Parsel Sayılı Taşınmaz Şuhut / AFYONKARAHİSAR (Gazipaşa Mahallesi Ulu Cami Sok. No: 42 ŞUHUT / AFYONKARAHİSAR)
Yüzölçümü : 192,14m2 (Konut kullanım alanı toplam 282,00 m²)
İmar Durumu : Taşınmazın imar planında Bitişik Nizam 3 kat konut alanı içerisinde kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 666.482,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/02/2023 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/03/2023 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : Şuhut Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 101 nolu oda önü
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
Satış teminat bedelinin Şuhut Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun Şuhut Vakıflar Bankası TR28 0001 5001 5800 7300 8977 59 hesabına açıklama kısmına satış dosya numarası, ihaleye katılacak şahsın adı-soyadı ile taşınmazın ada ve parsel numarası yazılmak suretiyle yatırılması ve banka dekontunun satıştan önce ibraz edilmesi gerekmektedir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/1 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.