Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.471 views
08 Mart 2023 - 18:29
T.C.
ŞUHUT İCRA DAİRESİ
2022/58 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/58 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, KARAADİLLİ/DEVELİ Mahalle/Köy, BAĞDAŞKIRI Mevkii, 103 Ada, 176 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Yüzölçümünün 21.592,12 m2 olduğu görülmüştür. Taşınmaz az taşlı, % 0-6 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın keşif tarihinde DSİ sulama sahasında kalmadığı, içerisinde kuyu bulunmadığı, ayrıca sulama için dere vb. kaynakların bulunmadığı görülmüştür.Bu nedenle taşınmaz kuru tarım arazisidir. Taşınmazın keşif tarihinde içerisinde muhtelif yaş ve sayıda vişne ve kiraz ağaçlarının olduğugörülmüştür.Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. İçerisinde yapı bulunmamaktadır. İmar planı dışında kalmaktadır.Taşınmaz Karaadilli Kasabasının kuzey yönünde konumlu olup, Karaadilli yerleşim yerlerine 5500metre kadar mesafededir. Taşınmaza ulaşım tarla yolları ile sağlanmaktadır.
Adresi : Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli/Develi Mahallesi Bağdaşkırı Mevkii 103 Ada 176 Parsel Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 21.592,12 m2
İmar Durumu :İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 255.736,96 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2023 – 10:35
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, KARAADİLLİ/DEVELİ Mahalle/Köy, 122 Ada, 1 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Yüzölçümünün 10.534,67 m2 olduğu görülmüştür.
Taşınmaz az taşlı, % 0-6 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz komşu parsellerdeki şahıslara ait kuyulardan sulanabilir tarım arazisidir.Taşınmazın keşif tarihinde ekili olmadığı görülmüştür. İçerisinde ağaç bulunmamaktadır. Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır.İçerisinde yapı bulunmamaktadır.Konu taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.Taşınmaz Karaadilli Kasabasının doğu yönünde konumlu olup, Karaadilli yerleşim yerlerine 1700metre kadar mesafededir. Taşınmaza ulaşım tarla yolları ile sağlanmaktadır.
Adresi : Şuhut İlçesi, Karaadilli/Develi Mahallesi, Ekizhüyük Mevkii 122Ada 1 Parsel Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 10.534,67 m2
İmar Durumu : İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 210.693,40 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Türkiye Elektrik Kurumu 2700m2 daimi irtifak hakkı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 141.23m2 irtifak hakkı bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 10:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 10:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 – 10:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2023 – 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.