Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
716 views
09 Şubat 2022 - 14:00
GENEL KURUL İLANI

Şuhut İlçesi Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin 2020 – 2021 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği 2022 Yılı Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 25 / 02/ 2022 Cuma günü saat 14:30’da  Belediye Konferans salonu ŞUHUT adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirde, 04 / 03 / 2022 Cuma günü aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündem doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

 Şuhut  İlçesi                                                                                 Kırmızı Et Üreticileri Birliği

                                                                        Yönetim Kurulu

 

G Ü N D E M

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Başkanlık Divanının teşkili ve saygı duruşu
 3. Gündemin okunması, yönetim kurulu başkanının ve misafirlerin konuşmaları
 4. Birliğin 2020-2021 takvim yılı hesaplarının Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetim Raporunun okunması
 5. 2020-2021 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 6. 2020-2021 Denetim Kurulu Raporunun okunması ve onaylanması.
 7. 2020-2021 yılı bilanço ve gelir-gider cetvelinin görüşülmesi ve onaylanması.
 8. 2020-2021 yılı tahmini bütçesinin okunması ve fasılalar arasında değişiklik yapmaya Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 9. 2022 yılı giriş yıllık aidat miktarının ve kesintilerin belirlenmesi.
 10. İç ve Dış kaynaklı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve TKDK Projelerinin yapılması, yaptırılması ve uygulanması için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
 11. Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre belirlenmesi, işe alınması, işten çıkarılması ile ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 12. Birlik adına İktisadi işletme ve Şirket kurulması konusunun görüşülüp Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
 13. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, araç alınması, inşaat yapılması, alınması, satılması veya kiralanması, ipotek alınması,verilmesi birlik adına     kredi almak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 14. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti. Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı yolluklarının tespiti.
 15. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
 16. Merkez Birliği Temsilcisinin seçilmesi.
 17. Dilek ve Temenniler
 18. Kapanış.