Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
476 views
10 Mayıs 2023 - 19:49
Şuhut Tapu Müdürlüğünden İlan Olunur
Sayın ALİ TUNCELİ
AFYONKARAHİSAR İli ŞUHUT İlçesi KARAADİLLİ Kasabası 438 ve 439 parseldeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; ISPARTA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nden verilen 28.12.2022 tarihli ve 2022/1757 ESAS 2022/1694 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından HASAN MUT VE ADİL MUT’un vekili RAMAZAN BAŞER 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.
Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ edilir.