Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
976 views
19 Temmuz 2023 - 18:20

İ L A N
T.C.
ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/281
Esas KARAR NO : 2023/91

Davalı : 1- ŞUHUT NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 2- AHMET ZIMBA
1-Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Kayabelen Mah/Köyü, Cilt No:37, Hane No:38 de nüfusa kayıtlı, Ali ve Ummuhan oğlu, 02/01/1970 doğumlu davacı Ahmet Zımba’nın nüfus kaydında “Ahmet” olan isminin “ALİ” olarak değiştirilmesine, nüfusa kayıt ve tesciline, karar verilmiş olup,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.