Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
710 views
06 Nisan 2022 - 17:14
T.C.
ŞUHUT İCRA DAİRESİ
2020/38 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Balçıkhisar/Güldede Köyü, 361 Ada, 142 Parseldeki tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaza ulaşım tarla yolları ile sağlanmaktadır. Ulaşım zorluğu bulunmaktadır. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz taşlı, % 5-10 eğimli, kısmen sığ derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmazın keşif tarihinde DSİ sulama sahasında kalmadığı, içerisinde kuyu bulunmadığı görülmüştür. Kuru tarım arazisidir. Taşınmazın Bitki Örtüsü: Taşınmazın keşif tarihinde ekili olmadığı ve içerisinde meyve ağacı bulunmadığı görülmüştür. Toprak yapısı ve sulama durumu dikkate alındığında arpa ve buğday gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. Taşınmazın Sınırları: Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. Taşınmazın Yapı Durumu: İçerisinde yapı bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz sulu tarım yapmaya müsait konumda olduğundan toprak yapısı ve alanı da dikkate alındığında taşınmazda Buğday- Arpa ekim nöbetinin en iyi getiriyi getireceği ve toprak yapısının da bu münavebe sistemine uygun olduğu görülmüştür
Adresi Balçıkhisar/Güldede Köyü Mazılca Taşınmaz Kuş Uçumu Bozan Köyü’ne 4,50 Km ve Şuhut İlçesi Yerleşim Yerlerine 15,00 Km Kadar Mesafededir. Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 11.514,42 m2
İmar Durumu İnşaat tarzı imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti 15.083,89 TL , KDV Oranı %18 , Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 23/06/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 28/07/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : ŞUHUT ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 115 NOLU ODA ÖNÜ ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ Afyonkarahisar İl, Şuhut İlçe, Balçıkhisar/Güldede Köyü361 Ada, 146 Parseldeki tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaza ulaşım tarla yolları ile sağlanmaktadır. Ulaşım zorluğu bulunmaktadır. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz taşlı, % 5-10 eğimli, kısmen sığ derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmazın keşif tarihinde DSİ sulama sahasında kalmadığı, içerisinde kuyu bulunmadığı görülmüştür. Kuru tarım arazisidir. Taşınmazın Bitki Örtüsü: Taşınmazın keşif tarihinde ekili olmadığı ve içerisinde meyve ağacı bulunmadığı görülmüştür. Toprak yapısı ve sulama durumu dikkate alındığında arpa ve buğday gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. Taşınmazın Sınırları: Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. Taşınmazın Yapı Durumu: İçerisinde yapı bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz sulu tarım yapmaya müsait konumda olduğundan toprak yapısı ve alanı da dikkate alındığında taşınmazda Buğday- Arpa ekim nöbetinin en iyi getiriyi getireceği ve toprak yapısının da bu münavebe sistemine uygun olduğu görülmüştür.
Adresi Balçıkhisar/Güldere Köyü Mazılca Mevkii Taşınmaz Kuş Uçumu Bozan Köyüne 4,50 Km Ve Şuhut İlçesi Yerleşim Yerlerine 15,00 Km Kadar Mesafededir Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 7.433,52 m2
İmar Durumu İnşaat tarzı imar planı dışında kalmaktadır
Kıymeti 9.737,91 TL , KDV Oranı %18, Kaydındaki Şerhler TAPU KAYDI GİBİDİR.
1. Satış Günü 23/06/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü 28/07/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri : ŞUHUT ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 115 NOLU ODA ÖNÜ ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Balçıkhisar/Güldede Köyü, 361 Ada, 148 Parsel, , Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır, Taşınmaza ulaşım tarla yolları ile sağlanmaktadır. Ulaşım zorluğu bulunmaktadır. Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz taşlı, % 5-10 eğimli, kısmen sığ derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmazın keşif tarihinde DSİ sulama sahasında kalmadığı, içerisinde kuyu bulunmadığı görülmüştür. Kuru tarım arazisidir. Taşınmazın Bitki Örtüsü: Taşınmazın keşif tarihinde ekili olmadığı ve içerisinde meyve ağacı bulunmadığı görülmüştür. Toprak yapısı ve sulama durumu dikkate alındığında arpa ve buğday gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. Taşınmazın Sınırları: Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. Taşınmazın Yapı Durumu: İçerisinde yapı bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz sulu tarım yapmaya müsait konumda olduğundan toprak yapısı ve alanı da dikkate alındığında taşınmazda Buğday- Arpa ekim nöbetinin en iyi getiriyi getireceği ve toprak yapısının da bu münavebe sistemine uygun olduğu görülmüştür.
Adresi Balçıkhisar/Güldere Köyü Mazılca Mevkiinde Taşınmaz Kuş Uçumu Bozan Köyüne 4,50 Km Ve Şuhut İlçesi Yerleşim Yerlerine 15,00 Km Kadar Mesafededir Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü 4.563,19 m2
İmar Durumu İnşaat tarzı imar planı dışında kalmaktadır
Kıymeti 5.977,78 TL, KDV Oranı %18 , Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 23/06/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü 28/07/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : ŞUHUT ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 115 NOLU ODA ÖNÜ ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/38 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.