Recep Bozkurt
Muhittin Özaşkın

Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
969 views
06 Nisan 2022 - 17:18
RESMİ İLAN
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SıraTaşınmaz NoBulunduğu YerPaftaAdaParselYüzölçümüCinsiHazineİmarTahminGeçiciİhalenin
No(m2)HissesiDurumuEdilen BedelTeminatTarihiSaati
103180104398Efe KöyüK25D13D3C10121.037,91ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı31.150,003.115,0010.05.202209:30
203180104399Efe KöyüK25D13D3C10131.045,91ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı31.400,003.140,0010.05.202209:45
303180104400Efe KöyüK25D13D3C10141.046,13ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı31.400,003.140,0010.05.202210:00
403180104402Efe KöyüK25D13D3C10161.041,91ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı31.270,003.127,0010.05.202210:15
503180104403Efe KöyüK25D13D3C10171.040,50ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı31.250,003.125,0010.05.202210:30
603180104411Efe KöyüK25D13D3C10321.150,66ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı34.600,003.460,0010.05.202210:45
703180104413Efe KöyüK25D13D3C10341.153,18ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı34.600,003.460,0010.05.202211:00
803180104432Efe KöyüK25D13D3C1101915,31ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı32.100,003.210,0010.05.202211:15
903180104433Efe KöyüK25D13D3C1102920,59ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı32.300,003.230,0010.05.202211:30
1003180104440Efe KöyüK25D13D3D1114796,94ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı28.000,002.800,0010.05.202211:45
1103180104442Efe KöyüK25D13D3C1122620,61ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı24.900,002.490,0010.05.202212:00
1203180104443Efe KöyüK25D13D3C1123609,35ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı24.400,002.440,0010.05.202212:15
1403180104464Efe KöyüK25D13D3C1205986,21ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı34.550,003.455,0010.05.202213:45
1503180104465Efe KöyüK25D13D3C12211.156,35ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı40.500,004.050,0010.05.202214:00
1603180104466Efe KöyüK25D13D3C12221.156,38ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı40.500,004.050,0010.05.202214:15
1703180104470Efe KöyüK25D13D3C12431.101,41ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı38.600,003.860,0010.05.202214:30
1803180104471Efe KöyüK25D13D3C12441.101,41ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı38.600,003.860,0010.05.202214:45
1903180104488Efe KöyüK25D13D4D1322614,75Arsa1649/2400 422,38m2İmar Planı İçinde Konut Alanı17.000,001.700,0010.05.202215:00
2003180104501Efe KöyüK25D13D3C13912.610,61Arsa141/160 2.300,60m2İmar Planı İçinde Konut Alanı92.100,009.210,0010.05.202215:15
2103180104502Efe KöyüK25D13D3C1392894,25ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı35.850,003.585,0010.05.202215:30
2203180104503Efe KöyüK25D13D3C13931.233,43ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı49.400,004.940,0010.05.202215:45
2303180104507Efe KöyüK25D13D3C14521.008,01ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı35.350,003.535,0010.05.202216:00
2403180104508Efe KöyüK25D13D3C14531.025,90ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı36.000,003.600,0010.05.202216:15
2503180104513Efe KöyüK25D13D3C14622.246,46ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı90.000,009.000,0010.05.202216:30
2603180104514Efe KöyüK25D13D3C14631.238,02ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı43.350,004.335,0010.05.202216:45
2703180104517Efe KöyüK25D18A2B1473846,78ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı29.700,002.970,0011.05.202209:30
2803180104518Efe KöyüK25D18A2B1474845,45ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı29.600,002.960,0011.05.202209:45
2903180105449Efe KöyüK25d13c439922.119,56ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı85.000,008.500,0011.05.202210:00
3003180105452Efe KöyüK25d13c43995813,15ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı32.600,003.260,0011.05.202210:15
3103180105453Efe KöyüK25d13c439961.156,62ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı46.300,004.630,0011.05.202210:30
3203180105454Efe KöyüK25d13c439971.110,59ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı44.500,004.450,0011.05.202210:45
3303180105455Efe KöyüK25d13c439981.317,48ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı52.800,005.280,0011.05.202211:00
3403180105459Efe KöyüK25D18B1B39273.660,44ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı146.500,0014.650,0011.05.202211:15
3503180105460Efe KöyüK25D18B1B39281.511,89ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı60.500,006.050,0011.05.202211:30
3603180102162Karlık KöyüK25D17D12683.728,49TarlaTamİmar Planı Dışında40.000,008.000,0011.05.202214:00
3703180102163Karlık KöyüK25D17D126343.067,63TarlaTamİmar Planı Dışında61.500,0012.300,0011.05.202214:30
3803180105149Bademli Köyü71462500,10Ham ToprakTamİmar Planı DışındaArsa Bedeli3.122,6011.05.202215:00
11.050,00
Muhdesat Bedeli
4.563,07
Toplam Satış Bedeli
15.613,07
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malların  satış  ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
1-İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2-Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
5.000,00 TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir.
4-İhaleye katılabilmek için;
a)İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresizbanka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
b)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2021 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c)Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
5-Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
6-İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada  olan gecikme dikkate alınmaz
7-09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetöeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,
5 Milyon TL’ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir)
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş)
Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
7-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.