Balçıkhisar Belediyesi

Tarih
 Bizans Dönemi
Coğrafyada eski adı MELİSSA daha sonrada TİNARA köyüdür,harım arası mevkiinde yer alan bu köyün yanı sıra HÜSEYİNLİ ve KÖYREN (KÖYVİRAN) civarında da küçük köyler ve çiftlikler mevcuttu. Anlaşılacağı üzere Bizans döneminde Balçıkhisar ve civarı yerleşime uygun bir yerdi. Bu döneme ait sayısız eser bulunduğu gibi halen toprak altında da köyler bulunmaktadır.

Pelit tepesinde bulunan yukarı caminin, Bizans dönemine ait bir kiliseden çevrildiği bilinmektedir. Yapıdaki mermer parçaları ve Bizans roma devresine ait yazılar bu kanaati kuvvetlendirmektedir. Balçıkhisar muhtemelen 1100-1150 yılları arasında Türkler tarafından fethedilmiştir.

 Selçuklu Dönemi
Balçıkhisar muhtemelen 1100-1150 yılları arasında Türkler tarafından fethedilmiştir. Şuhut un fethi sonrası kurulan ilk köylerden biriside Balçıkhisardır.

 Osmanlı Dönemi
Osmanlı devleti zmanında köyün coğrafi yapısı yüzünden asker ve kanun kaçaklarının buraya rağbet gösterdikleri belirtilmiştir. Anadolunun değişik yerlerinden aşiretlerin iskan edildiği görülmektedir. Kasabadaki çoğu aile kendilerinin 300-400 yıl önce buraya geldiklerini anlatmaktadırlar.

Afyon müzesindeki mahkeme Maarif mesair sicillerinde ayrıca tapu kayıtlarında sık sık Balçıkhisarın adına rastlamaktayız. Mesela şer, iye sicillerinde 16. yüzyıla ait Balçıkhisara ait kayıtlar yer almaktadır. yine bir vesikada 1601 yılında Balçıkhisarlı bir kadının afyonda bir cerrah tarafından ameliyat edildiği yazılıdır. Kasabadaki yatırlarda yatan kişilerin Balçıkhisarı ele geçirilmesi sırasında vuku bulan çarpışmalarda ölen kadın ve erkeklerin olduğu bilinmektedir. Kavak dede, Sarı kız, Arap dede adları ile anılan bu kişilerin Türklerle yerli ahali Rumlar arasındaki savaşlarda Şehit düşen Yörük ve Türkmenler olduğu sanılmaktadır. Türklerin ilk önce Köyren denilen bölgeye yerleştikleri, ardındanda rum ahaliyi Isparta Barla tarafına göçe zorladıkları ve böylece şimdiki asıl yerleşim merkezine geldikleri tahmin edilmektedir.

Balçıkhisar Osmanlı devleti zamanında kısa bir süre Sandıklı kadılığına bağlı kalmış, sonra Şuhuta bağlanmıştır.18. yüzyılda Emirdağı Suvermez köyünden bir sülale kan davası yüzünden Balçıkhisara göç etmişlerdir. Bu dönemde özellikle Dinar tarafından da göç olayları yaşanmıştır. Burada ilave etmemiz gereken bir diğer husust, Aşağı caminin (KOCA CAMİİ) 18. yüzyılda yaptırıldığıdır. Osmanlılar döneminde maarif hizmetlerinin Şuhuttan sonra en yoğun yaşandığı yer Balçıkhisar olmuştur

 Cumhuriyet Dönemi
Balçıkhisar, Cumhuriyetin ilanından sonra Şuhut Nahiyesine bağlı bir köy olmuş, 1957 yılında ise Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

 Kültür
Beldenin gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

 Coğrafya
Balçıkhisar, Afyon ilinin, Şuhut ilçesinin 13 km. güneybatısında yer alıyor. Kasaba bir vadi içinde, Çal dağı Sarıkız Ormanlığı, Kepez Tepesi ve Çoraktepeler ile çevrelenmiştir. Vadinin kuzey yönünde giriş yeri ve kasabanın ovaları vardır. Kasabının içinden Kumalar dağından doğup, Selevir Barajına dökülen Koca çayı ve Seylik Çayı vardır.

 İklim
Beldenin iklimi, Karasal iklim etki alanı içerisindedir.

 Nüfus ve Yerleşim
2000 Nüfus sayımına göre 5.700 kişidir. Kasabada nüfus artış oranı önceleri yüksek olmasına rağmen son zamanlarda belirgin düşüş görülmektedir, îş imkânlarının ve arazinin kısıtlı olması sebebiyle birçok ile göç olmuştur. Kasabada Yeni Mahalle, Güldede Mahallesi, Zafer ve İstiklal Mahallesi olmak üzere dört mahalle vardır.

Tarih Bilgi 2

Coğrafyada eski adı MELİSSA daha sonrada TİNARA köyüdür,harım arası mevkiinde yer alan bu köyün yanı sıra HÜSEYİNLİ ve KÖYREN (KÖYVİRAN) civarında da küçük köyler ve çiftlikler mevcuttu.Anlaşılacağı üzere Bizans döneminde Balçıkhisar ve civarı yerleşime uygun bir yerdi.Bu döneme ait sayısız eser bulunduğu gibi halen toprak altında da köyler bulunmaktadır.Pelit tepesinde bulunan yukarı caminin,Bizans dönemine ait bir kiliseden çevrildiği bilinmektedir.Yapıdaki mermer parçaları ve Bizans roma devresine ait yazılar bu kanaati kuvvetlendirmektedir.Balçıkhisar muhtemelen 1100-1150 yılları arasında Türkler tarafından fethedilmiştir.

Şuhut un fethi sonrası kurulan ilk köylerden biriside Balçıkhisardır.Osmanlı devleti zmanında köyün coğrafi yapısı yüzünden asker ve kanun kaçaklarının buraya rağbet gösterdikleri belirtilmiştir.Anadolunun değişik yerlerinden aşiretlerin iskan edildiği görülmektedir.Kasabadaki çoğu aile kendilerinin 300-400 yıl önce buraya geldiklerini anlatmaktadırlar.

Balçıkhisarda 60 hane kadar alevi cemaati mevcuttur.bu cemaatin iskan hareketleri sırasında Balçıkhisara gönderildikleri tahmin edilmektedir.

Afyon müzesindeki mahkeme Maarif mesair sicillerinde ayrıca tapu kayıtlarında sık sık Balçıkhisarın adına rastlamaktayız.Mesela şer,iye sicillerinde 16. yüzyıla ait Balçıkhisara ait kayıtlar yer almaktadır.yine bir vesikada 1601 yılında Balçıkhisarlı bir kadının afyonda bir cerrah tarafından ameliyat edildiği yazılıdır.Kasabadaki yatırlarda yatan kişilerin Balçıkhisarı ele geçirilmesi sırasında vuku bulan çarpışmalarda ölen kadın ve erkeklerin olduğu bilinmektedir.Kavak dede,Sarı kız,Arap dede adları ile anılan bu kişilerin Türklerle yerli ahali Rumlar arasındaki savaşlarda Şehit düşen Yörük ve Türkmenler olduğu sanılmaktadır.Türklerin ilk önce Köyren denilen bölgeye yerleştikleri,ardındanda rum ahaliyi Isparta Barla tarafına göçe zorladıkları ve böylece şimdiki asıl yerleşim merkezine geldikleri tahmin edilmektedir.

Balçıkhisar Osmanlı devleti zamanında kısa bir süre Sandıklı kadılığına bağlı kalmış,sonra Şuhuta bağlanmıştır.18. yüzyılda Emirdağı Suvermez köyünden bir sülale kan davası yüzünden Balçıkhisara göç etmişlerdir.Bu dönemde özellikle Dinar tarafından da göç olayları yaşanmıştır.Burada ilave etmemiz gereken bir diğer husust,Aşağı caminin (KOCA CAMİİ)18.yüz yılda yaptırıldığıdır.Osmanlılar döneminde maarif hizmetlerinin Şuhuttan sonra en yoğun yaşandığı yer Balçıkhisar olmuştur.Balçıkhisar,Cumhuriyetin ilanından sonra Şuhut Nahiyesine bağlı bir köy olmuş,1957 yılında ise Belediye Teşkilatı kurulmuştur

Yapılan Aramalar:

  • tinara 03 (59)
  • 0541 792 18 73 (32)
  • www tinara 03 (16)
  • şuhut balçıkhisar belediyesi (15)