Resmi Bilgiler

EFE BELEDİYESİ:

 1-  İmar Planı :Belediyenin 2006 yılında halı hazır haritaları çizilmiş ve imar planları hazırlanmıştır.

 2- Personel Durumu :Belediyede toplam 6 Memur, 8 sözleşmeli geçici personel olmak üzere toplam 14 kişi çalışmaktadır.

3- Altyapı Hizmetleri :Belediyenin maddi imkanları yetersiz olduğundan dolayı kanalizasyon yapımının ancak %10 luk kısmı tamamlanabilmiştir. İçme suyu ihtiyaca cevap vermektedir.

4-  Bütçe ve Kesin Hesap :2009 Yılı Mali bütçesi 1.067.585,00-TL gelir ve aynı oranda gider olarak tespit edilmiştir.

5- Önemli Yatırımlar : 2008 Yılı BELDES kapsamında belde içi yollara kilitli parke taşı ve beton bordür döşenmesi yapılmıştır.