Resmi Bilgiler

KARAADİLLİ BELEDİYESİ

1- İmar Planı   :Karaadilli Kasabasının 1971 yılında onaylanarak yürürlüğe giren imar planı bulunmaktadır. Bu plana ek olarak 1982 ve 1986 yılında ilave revizyon yapılarak halen uygulaması devam etmektedir.
2- Personel Durumu :Belediyede toplam 22 Memur, 11 işçi, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 34 kişi çalışmaktadır.
3- Altyapı Hizmetleri :İçme suyu yeterlidir. Kasabanın %80′lik kısmının kanalizasyonunun yapıldığı, cadde ve yollarının %70′lik kısmının yapılmış durumdadır.
4- Bütçe ve Kesin Hesabı :2009 Mali yılı bütçesi 2.200.000,00- YTL gelir ve aynı oranda gider olarak tespit edilmiştir.
5- Önemli Yatırımlar : 2008  Mali yılı önemli yatırımları, iş merkezi inşaatının kalan %10 luk kısmı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. BELDES kapsamında belde içi yollara kilitli parke taşı ve beton bordür döşenmesi yapılmıştır.