Resmi Bilgileri

KAYABELEN BELEDİYESİ:

1- İmar Durumu :Kasaba 18 Nisan 1999 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye olup,  imar planı tasdiklenerek çalışmalar başlatılmıştır.
2- Personel Durumu :Belediyede 9 kadrolu işçi personel ile hizmetlerini yürütmektedir.
3- Altyapı Hizmetleri :Kasabının içme suyu yetersiz olup, Kasabanın %70 kanalizasyonu tamamlanmıştır.
4- Bütçe ve Kesin Hesabı :2009 Yılı bütçesi 250.000,00.-TL. gelir ve aynı oranda gider olarak yapılmıştır.
5- Önemli Yatırımlar : 2008 Yılında önemli yatırımlar; BELDES kapsamında belde içi yollara kilitli parke taşı ve beton bordür döşenmesi yapılmıştır