RESMİ İLAN

fresmi_18e9474756f3a7f232ba

T.C.
ŞUHUT İCRA DAİRESİ
2020/135 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Şuhut İlçe, 119 Ada, 1 Parsel, YARIŞLI Mahalle/Köy, BAKACAK MEVKİİ Mevkii, Kıymet takdirine esas Şuhut İlçesi, Yarışlı Köyü, Dilme Mevkiinde ?Tarla?niteliğindeki 119 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dosyadaki krokisi zeminine aplike edilmiş olup sınırlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, yüzölçümünün 22.562,30 m2 olduğu görülmüştür. Taşınmaz tapu kaydında Ramazan Kınaz:Muharrem Oğlu adına 1/1 hisse ile kayıtlıdır Taşınmaza ait şerh/beyan/irtifak bilgileri tapusunda olduğu gibidir. Ziraat Mühendisi Bilirkişi:Taşınmazın Toprak Yapısı: Taşınmaz çok az taşlı, % 0-4 arası eğimli, sığ derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın Sulama Durumu: Taşınmazın bulunduğu bölgede DSİ tarafından inşa edilmiş sulama projesi olmadığı gibi, içerisinde ve komşu parsellerde de sulama amaçlı kuyu bulunmamaktadır. Dolaysıyla taşınmaz kuru (kıraç) tarım arazisi olarak kabul edilmiştir. Taşınmazın Bitki Örtüsü: Taşınmazın keşif tarihinde buğday ekili olduğu görülmüştür. Toprak yapısı ve sulama durumu dikkate alındığında arpa, buğday, ve fiğ gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. İçerisinde ağaç bulunmamaktadır. Taşınmazın Sınırları: Taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. Taşınmazın Yapı Durumu: İçerisinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın İmar Durumu: Dosyada mevcut Afyonkarahisar İl Özel İdaresi?nin yazılarına göre İmar planı dışında kalmakta olup tarım arazisidir. Konumu ve Ulaşım Durumu : Taşınmaz batı yönündeki Kayabelen Köy yerleşim yerlerine 2500metre kadar mesafededir Taşınmaza ulaşım tarla yolları ile sağlanmaktadır. Taşınmazın Objektif Değerini Etkileyen Faktörler: Dava konusu taşınmazın objektif değerine olumlu ve olumsuz olarak etki eden başlıca faktörler;Olumlu faktörler;-Arazinin tek bir parçadan oluşması, -Toprağın biçiminin düzgün olması, -Mülk güvenliğinin kısmen olması,,
-Toprak sahibinin can güvenliğinin olması, -Araziden kadastro geçmiş olması, -Nüfus yoğunluğunun fazlalığı, -Münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, -Reel faizlerin enflasyonun altında kalması nedeniyle gayrimenkullere olan talep, -Gıda fiyatlarının hızla artması nedeniyle bu tür arazilere olan ilginin artması Olumsuz faktörler;-İmar planı dışında olması, -Köy içi ve çevredeki yollara ve tarlalara ulaşım zorluğu -Kuru tarım arazisi olması, -Yarışlı Köyüne 2500 metre mesafede olması, -Şuhut İlçe Merkezine 8000 metre mesafede olması, -Afyonkarahisar İl Merkezine takriben 35,00 km mesafede olması, -onu taşınmazın tüm olumlu ve olumsuz faktörleri değerlendirildiğinde çıplak arazi değerinin artırılmasına veya azaltılmasına gerek görülmemiştir. ayrıntıları bilirkişi raporu gibidir.
Adresi : Yarışlı Köyü Bakaca Mevkii 119 Ada 1 Parselde Kayıtılı Tarla. Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 22.562,30 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 35.648,43 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü : 11/11/2021 günü 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü : 08/12/2021 günü 14:30 – 14:40 arası
Satış Yeri : ŞUHUT ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 115 NOLU ODA ÖNÜ ŞUHUT ADLİYESİ ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/135 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64′e karşılık gelmektedir.
Etiketler: ,

Yasal Uyarı: www.suhutanayurt.com adresinde yayınlanan makale,haber,resim ve vidyolar tamamen özgün içeriktir bu içeriklerin Şuhut Anayurt Gazetesi Yazı İşleri Biriminden izinsiz olarak kopyalanması ve yayınlanması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

Bu Sosyal Ağlarda Haberi Paylaşabilirsiniz.

Bu Habere Facebook Üzerinden Yorum Yapabilirsiniz