Şuhut Anayurt Gazetesi

TBMM YILI OLACAK…

TBMM YILI  OLACAK…
176 views
29 Mayıs 2024 - 18:37

Türkiye Büyük Millet meclisi 28 inci dönem Milletvekilleri göreve başlayalı bir yıl olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bazı dönemlerde görev yapan milletvekilleri çok önemli kararlar almışlardır. ülkemizin geleceğini etkileyen ülkemizde yapılacak olan ekonomik sosyal hukuksal düzenlemeler milat oluşturmuştur. Örnek verecek olursam 22 dönem milletvekilleri 1 mart tezkeresine hayır diyerek tarih yazmışlardır. O gün yönetimde olan iktidarın ülkedeki birçok havaalanı, liman ve üssü yabancı asker girişini talep ettiği teskereyi reddederek gelecekte yaşayacağımız birçok sıkıntıyı gören iktidar partisi milletvekilleri kanun teklifine hayır diyerek tarih yazmışlardır.
Bir çok iktidar milletvekili bu kanun teklifine hayır dedikleri için bir sonraki dönemde milletvekili listelerinde yer bulamamışlardır. Belki siyasi hayatlar kısa sürmüş olsa da, verdikleri kararlarla Türk milletinin gönlünde taht kurmuş olup, tarih önünde de Türk milletine karşı sorumluluklarının bilinci ile hareket ettikleri notu düşülmüştür.
28. dönem milletvekillerine de böyle sorumluluklar karşısında tarihi kararlar verecekleri kanun tekliflerinin geleceği görülmektedir. Çünkü Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumu, tek kutuplu dünyanın birden fazla kutuplu yörüngeye oturma süreci, Dünya genelindeki ekonomik paylaşım savaşının hızlanması, yeni aktörlerin yeni sahalar elde etme çabaları emperyalist ve siyonist çevrelerin kurdukları bugünkü düzeni korumak ve geliştirmek için yaptıkları politikaları, ve aynı zamanda siyonist ve emperyalist çevrelerin tek dünya düzeni gayretleri ile ilgili hedefleri, BOP projesinin geldiği aşama, Ülkemizi yöneten iktidarın son 5 yılda yaptığı siyasi, ekonomik, sosyal politika hataları, Dış politikadaki savrulmaları Türkiye Büyük Millet meclisi 28. dönem milletvekilleri önemli kararların alınmasına neden olacaktır.
Bu sıraladığımız sorunlarla beraber ülkemiz ciddi bir göçmen sorunu ile karşı karşıyadır. son 10 yılda başlayan Ortadoğu ve islam coğrafyasında uygulamaya çalışılan bop projesi sonuçları olarak ülkemize ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödeten bu sorundan bir an önce kurtulmamız için 28 dönem milletvekillerine büyük görevler düşmektedir.
Ayrıca parlamenter sistemden geçmiş bulunduğumuz başkanlık sisteminin eksiklikleri yanlışlıkları denetim ve kontrol mekanizmalarında oluşan boşlukların kanunlarla düzenlenmesi veya başkanlık sisteminin aksaklıklarını giderilmesi için acil yapılacak düzenlemeleri mutlaka doğru ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak en kısa zamanda 28 dönem milletvekilleri yapmak zorundadırlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 dönem milletvekillerine zaman kaybettirecek ülkenin acil bugünkü sorunlarını unutturacak bazı anayasa değişiklik süreçleri yaşamadan yukarıda saydığımız konularda iç politikada, dış politikada, ekonomide, sosyal hayatın düzenlenmesinde ve en önemlisi olan ulusal güvenliğimizi ilgilendiren düzensiz göçmen sorunun çözümünde Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır Atatürk ilke ve inkılapları ışığında kararlar alarak önümüzdeki yüzyılda da Türk devletinin selametle yol almasına katkı sunmaları gerekir.
Bu açıdan da değerlendirildiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 dönem milletvekillerine Allah yol aydınlığı, çıktıkları bu yolda doğru kararlar verme noktasında feraset ve cesaret versin inşallah. Yolları Türk milletiyle beraber açık olsun inşallah.
Bu günlükte bu kadar.
Hoşça kalın, Dostça kalın.