Şuhut Anayurt Gazetesi

İPLİK MAHALLESİNDE TAŞINMAZ SATILACAK

İPLİK MAHALLESİNDE TAŞINMAZ SATILACAK
1.154 views
23 Haziran 2022 - 0:51

T.C.
ŞUHUT İCRA DAİRESİ
2018/26 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, 254 Ada, 29 Parsel, İPLİK Mahallesi, 24,90 m2 yüzölçümünde Altında Dükkanı Olan Kargir Ev vasfındaki gayrimenkul olduğu ve dosyasında bulunan tapu kaydına göre, bu taşınmazda Süleyman Yaylalı’nın tam hisse ile malik olduğu görülmüştür. Belediyenin imar planı içerisinde ve bitişik nizam 4 kat ticari yapıda olduğu belirtilmiştir. Şuhut ilçesinin merkezinde bulunduğu, İplik Mahallesi Gençlik Caddesi No:7 Şuhut adresinde bulunduğu, çarşı merkezinde konum olarak ticari faaliyetin yoğun olduğu bir yerde, Hükümet konağı, Belediye Hizmet Binası gibi kamu binalarına çok yakın olduğu, taşınmazın batısından Gençlik Caddesine cepheli olduğu, düz bir topoğrafik yapıda, Belediye altyapı hizmetlerinden faydalandığı, ulaşımının kolay olduğu, üçgensel geometriye sahip olduğu görülmüştür. Taşınmaz hem sahip olduğu geometriden hem de alanın küçük olmasından kaynaklı tek başına yapılaşmasının zor olacağına kanaat getirilmiştir. Taşınmazın üzerinde parselin tamamına oturan bodrum üzeri 3 katlı bir yapının bulunduğu görülmüştür. Yapının zemin katının yazıhane, diğer katların ise boş vaziyette oldukları görülmüştür. Yapının betonarme sistemle inşa edildiği, 24,90 m2 oturum alanına sahip olduğu, yaklaşık 40 yıllık olduğu, zemin katın ön cephesinde demir doğrama camekan bulunduğu, duvarlarının sıva üzeri boyalı olduğu, duvarda yarısına kadar ahşap kaplama bulunduğu, zeminlerinin ise ahşap taban tahtası ile kaplı olduğu, katlara çıkış merdiveninin mozaik betonlu olduğu, üst katların da ön cephelerinin ahşap doğrama pencereli olduğu, duvarlarının sıva üzeri boyalı ve zeminlerin ahşap kaplamalı olduğu, binanın dış cephesinin sıva üzeri boyalı olduğu, çatısının saç kaplı olduğu görülmüştür. yapının dönemin yapım şartlarına göre yapıldığı, sonradan tadilat görmediği anlaşılmaktadır.
Adresi : İplik Mahallesi Gençlik Caddesi No:7 Afyonkarahisar/Şuhut
Yüzölçümü : 24,90 m2
İmar Durumu : İmar planı içinde, bitişik nizam 4 kat ticari yapı
Kıymeti : 350.000,00 TL,
KDV Oranı : %18,
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 17/08/2022 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü : 20/09/2022 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri : Şuhut Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Kalemi 115 Nolu Oda Önü
Afyonkarahisar/Şuhut
———————————————————————————————————————————
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/26 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.