Karaadilli Belediyesi

COĞRAFİ DURUMU :

            1-Karaadilli’ nin doğusunda Oynağan Ovası, Güneyinde dede Tepeleri, KJuzey ve Batısında Karaadilli Ovası olup, Kasaba dede Tepesinin Kuzey eteğinde Karaadilli Ovasına bakan yamacında kurulmuştur.

            2-Karaadilli Ovasının doğusunda baba geçidi tepesi, Kuzeyinde topaç dağı, Batısında Hasanlı Dağları vardır.

            3-Mevkii ve Yüzölçümü ; Karaadilli nin Doğusu: çay-Batısı : Dinar-Kuzeyi: Şuhut, Güney Kısmında Isparta nın Senirkent İlçesi  vardır.

            4-Yükseklik : Kasabanın deniz Seviyesinden olan yüksekliği 1150 metredir.

            5-En Yüksek Kot : 1140 Metre.

               En Düşük Kot : 1090 Metredir.

            6- Rakım : 1140 Metredir.

            7-Kasaba 38 derece 20 enlem ve 30  derece 36 Boylamı derecelenmektedir.

TARİHİ DURUMU   :
 
1- Karakoyunlular Zamanında ve aynı aşiretten Karaadil namında bir şahsın yakınları ve ailesi ile gelip bu kısma yerleşmesi ve zamanla gelişmesi halinde inkişaf etmiş ve bu günkü yerleşme merkezinden 500 metre yukarıda iken Rumi 1320 den 1330 Yılları arasında şimdiki yerine nakledilerek KARAADİLLİ Kasabası teşekkül etmiştir.

2- Karaadilli 1900 Yıllarından önce yedi ören denilen örenlerde yaşarmış.

a) Karacağıl’da  – Delallar – Delaloğlu

b)Topaç’ta – Ümmetler – Büyük ve Küçük Ümmet

c) Hasanlı’da  – Bıyıkoğlu  – Haceli Oğlunun Babası – Bıyıkoğlu

d) Kızıl İsalı  – Celepler – Celepoğlu Musa ve Sivazlar

e) Gavurgediği –Kavallar-Bir Kısmı Karacaören ve Genç ali Köyüne göçmüştür.

f) Develi – Hacı molla Hasan oğlu ve Uzun Ali’ler  Büyük Kısmı Kayseri’nin Develi İlçesine Göçmüştür.

g) Bambul –Yörükler Sağır Hasan ve Topal Ali, Bunların Büyük kısmı Denizli’ye Göçmüştür.

3- Bu korumadan yoksun olan sülale ve araba Toplulukları “Yukarı Köy” denilen yerde bir araya gelmişlerdir.

4-Karaadil denilen  kimsenin Önderliğinde Karaadilli’nin Merkezleştiği görülmektedir. Yaşlı Kimselerden Karaadil denilen Kişiyi eşkal olarak bilen yoktur. Fakat Evliya Kişi olarak bilinir.

5- 1308 de yukarı köyden aşağı doğru inilmeye başlandı.Yaklaşık o Zaman Yukarı Köyde ikamet eden kişi sayısı 180 Kişi kadardı. İlk Önce Şimdiki yerleşim yerine Bagaz Ağa, Karadirek, Kubuk,Dede oğlu indiler.

6- Yukarı Köyden Şimdiki merkez yerlere inme 10 yıl sürmüştür.

7- Bu zamana kadar KARAADİLLİ’in tarihi ile ilgili araştırmalar olup yazılı bir kaynak yoktur.
 
SINIRLARI
 
1-Karacaören  Köyü ile,Yılanlı Dere,Bambul Koyağı,Kara dere Koyağı, Sarıkaya,  Akdere,  Tilkilik,

2-Demirbel  Köyü ile : Koca Koyak Bucağı;

3-Oynağan Köyü ile : Çökek Koyağı,Kayalık, Bakırcı burnunda Hasan Onbaşı Tarlası,

4-Uzun pınar Köyü İle ; Kuş Boklu Kaya,Boğaz Nal döken , Sakalar ,Kuz Gediği,

5-Kulak Köyü ile : Kara seki tepesi, Yamanlı Kuz Gediği, Akça Ova Kuz Gediği, Taşpınar Gediği,

6- Balçıkhisar Kasabası ile : Deve Çukuru, Avlağı gediği,

7-Çiçek tepe Köyü ile : Kızıl Eşme Gediği, Gök dere Gediği, Mezarlık, Paşa Gediği, Çiçek tepe  Çeşmesi, Canavar Taşı, Kız Kapanda Kanlı Dere, Kuz Ören Deresi, Kara Çamur Boğazı, Geyik Yuvası, Üç kuyu ve Ak taş ile Sınırlıdır.

8- 19.03.1936 Tarih ve 167/127 Sayılı Karar ile tespit edilen Karaadilli

9- Karaadilli Belediyesi sınırlarını gösterir Kroki 31.01.1995 tarih ve 138 Sayılı Afyonkarahisar Valiliği İdare Kurulu Kararınca tastik edilmiştir.
 
İNSANLAR :

Yapılan tetkiklerden halkın geleneklerine çok inandıkları anlaşılmaktadır. Halkın ekonomik olarak daha iyi hayat seviyesine çıkması ancak eğitim ile kalıcıdır.

1-Ortalama ailede Kişi Sayısı 6 Kişidir.

2-Kadınlarda erkeklere oranla tarımı Ziraat İşlerinde fazla Çalıştıkları  dikkati çeker.

3-Akrabalık bağları halk arasında çok kuvvetlidir.

4-Karşılıklı Yardımlaşma ve İmece gelenekleri hala sürmektedir.