Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
2.365 views
23 Kasım 2022 - 17:20
T.C.
ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/219

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası, Köyiçi Mevkii
ADA NO : –
PARSEL NO : 8 parsel sayılı taşınmazın 235,5 m2 lik kısmında irtifak hakkı,
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI Keziban Bak
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası , Köyiçi Mevkii,8 parsel sayılı taşınmazın 235,5 m2 lik kısmında irtifak hakkı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
ESAS NO : 2022/220
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası , Balcıoğlu Mevkii
ADA NO : 109
PARSEL NO : 26 parsel sayılı taşınmazın 398,6 m2 lik kısmında irtifak hakkı,
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI Himmet Karaca
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası, Balcıoğlu Mevkii, 109 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 398,6 m2 lik kısmında irtifak hakkı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
ESAS NO : 2022/221
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası , Köyönü Mevkii
ADA NO : –
PARSEL NO : 59 parsel sayılı taşınmazın 365,82 m2 lik kısmında irtifak hakkı,
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI Fatih KARTAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası, Köyönü Mevkii, 59 parsel sayılı taşınmazın 365,82 m2 lik kısmında irtifak hakkı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
ESAS NO : 2022/222
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası , Köyönü Mevkii
ADA NO : –
PARSEL NO : 61 parsel sayılı taşınmazın 707,26 m2 lik kısmında irtifak hakkı,
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI Hasan Karadirek
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Karaadilli Kasabası, Köyönü Mevkii, 61 parsel sayılı taşınmazın 707,26 m2 lik kısmında irtifak hakkı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NA yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden irtifak hakkı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Ziraat Bankası Şuhut şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Araştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/219 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.