Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
2.184 views
08 Şubat 2023 - 14:22
T.C.
ŞUHUT(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bulunduğu konum itibariyle köyiçi mevkiinde ve köy yerleşim bölgesinde olduğu, etrafının meskun olduğu, köy altyapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmakta olduğu, düz topografik yapıya sahip olduğu, batısı hariç diğer üç cephesinin komşu parsellerle çevrili olduğu, batısı cephesinin yola cephesi olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz üzerinde Yaklaşık 50-60 yıllık kerpiç ev olduğu, konut olarak tasarlandığı fakat keşif anında patates deposu olarak kullanılmakta olduğu, yaklaşık 100,00 m² zemin üstünde oturma alanlı olduğu gözlemlenmiştir. Yapının giriş kapısının tahta olduğu, pencerelerinin ahşap olduğu, duvarlarının çamurla sıvalı ve badanalı olduğu, çatısının ahşap üstü kiremit kaplı olduğu, 4 odadan oluştuğu, mutfağının holde olduğu, odanın birisinden dışarıya çıkış kapısının ve tuvaletinin olduğu, odalarda gusülhane olduğu, zeminlerinin beton olduğu, kapılarının ahşap olduğu, mutfağında dolabının olmadığı, oda tavanlarının ahşap olduğu, dış cephesinin sıvalı ve badanalı olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz üzerinde kerpiç ev ile bitişik yaklaşık 65 yıllık 35,00 m² zemin üstünde oturma alanlı depo olduğu gözlemlenmiştir.
Adresi : Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Atlıhisar Köyü Köyiçi Mevkii 238 Ada 9 Parsel Sayılı Taşınmaz Şuhut / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 197,77 m2
İmar Durumu : imar planı içinde konut alanında kaldığı, bitişik nizam 2 kat müsaadeli olduğu, Taks=0.40, Kaks=0.80 ve parselin yola terkinin bulunup bulunmadığının bilinmediği bildirilmiştir.
Kıymeti : 221.832,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 14:15
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 14:15
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2023 – 14:15
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2023 – 14:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.