Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.231 views
13 Nisan 2022 - 18:57
İ L A N
T.C.
ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/185 Esas KARAR NO : 2021/262

Davacı FADİME KARTAL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Afyonkarahisar ili Dinar İlçesi Tatarlı/Yeşilyurt Köyü nüfusuna kayıtlı cilt: 68, hane no:34, bsn:137’de nüfusa kayıtlı, 20536190310 TC nolu Durmuş ve Ülkü’den olma olma, 25/03/2000 doğumlu Fadime Kartal’ın nüfus kaydında “Fadime” olan isminin “BURÇE FADİME” olarak tashihi ile nüfus kaydına bu şekilde tesciline, karar verilmiş olup,Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.