Recep Bozkurt
Muhittin Özaşkın

Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
1.857 views
10 Ağustos 2022 - 17:59
RESMİ İLAN
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SıraTaşınmaz NoBulunduğu YerPaftaAdaParselYüzölçümüCinsiHazineİmarTahminGeçiciİhalenin
No(m2)HissesiDurumuEdilen BedelTeminatTarihiSaati
103180102170Karlık KöyüK25D16C2C130127.794,16Hali AraziTamİmar Planı Dışında156.000,0039.000,0024.08.202208:45
203180102207Kulak KöyüL25A12B4B1011110.013,98Hali AraziTamİmar Planı Dışında126.000,0012.600,0024.08.202209:00
303180100906Karacaören KöyüL25A-24D/4A12622513.700,00Ham ToprakTamİmar Planı Dışında17.900,001.790,0024.08.202209:15
403180104742Oynağan KöyüL25A20D1451229,80ArsaTamİmar Planı Dışında5.800,00580,0024.08.202209:30
503180104919Oynağan KöyüL25A20D114133625,13ArsaTamİmar Planı Dışında16.000,001.600,0024.08.202209:45
603180101778Arızlı KöyüL25B16D1A14211.693,46HamtoprakTamİmar Planı Dışında42.400,004.240,0024.08.202210:00
703180104882Arızlı KöyüL25A20C2C12471.910,89ArsaTamİmar Planı Dışında47.900,004.790,0024.08.202210:15
803180104885Arızlı KöyüL25A20C2C15051.885,08ArsaTamİmar Planı Dışında47.500,004.750,0024.08.202210:30
903180101272Demirbel KöyüL25A15D3B16747555,75ArsaTamİmar Planı Dışında14.000,001.400,0024.08.202210:45
1003180101284Demirbel KöyüL25A15D3B1292617,73ArsaTamİmar Planı Dışında15.500,001.550,0024.08.202211:00
1103180101289Demirbel KöyüL25A15D3B1351633,14ArsaTamİmar Planı Dışında16.000,001.600,0024.08.202211:15
1203180101290Demirbel KöyüL25A15D3B12911638,41ArsaTamİmar Planı Dışında16.100,001.610,0024.08.202211:30
1303180101292Demirbel KöyüL25A15D3B1414642,70ArsaTamİmar Planı Dışında16.100,001.610,0024.08.202211:45
1403180101293Demirbel KöyüL25A15D3B1372642,45ArsaTamİmar Planı Dışında16.100,001.610,0024.08.202212:00
1503180101295Demirbel KöyüL25A15D3A1371649,54ArsaTamİmar Planı Dışında16.300,001.630,0024.08.202212:15
1603180101297Demirbel KöyüL25A15D4B1411642,34ArsaTamİmar Planı Dışında16.100,001.610,0024.08.202214:00
1703180101300Demirbel KöyüL25A15D3D1733715,30ArsaTamİmar Planı Dışında18.000,001.800,0024.08.202214:15
1803180101301Demirbel KöyüL25A15D3B1811762,98ArsaTamİmar Planı Dışında19.250,001.950,0024.08.202214:30
1903180101302Demirbel KöyüL25A15D3B1812760,05ArsaTamİmar Planı Dışında19.100,001.910,0024.08.202214:45
2003180101305Demirbel KöyüL25A15D3B1334808,44ArsaTamİmar Planı Dışında20.300,002.030,0024.08.202215:00
2103180101319Demirbel KöyüL25A15D3D12412.787,61ArsaTamİmar Planı Dışında70.000,0014.000,0024.08.202215:15
2203180101320Demirbel KöyüL25A15D3D12423.033,48ArsaTamİmar Planı Dışında76.000,0015.200,0024.08.202215:30
2303180102060Demirbel KöyüL25A15D1221972.608,60TarlaTamİmar Planı Dışında39.200,007.840,0024.08.202215:45
2403180102061Demirbel KöyüL25A15D1221983.476,74TarlaTamİmar Planı Dışında52.300,0010.460,0024.08.202216:00
2503180101312Demirbel KöyüL25A15D122191940,98ArsaTamİmar Planı Dışında23.600,002.360,0024.08.202216:15
2603180104791İlyaslı KöyüL24B05C10262.430,50ArsaTamİmar Planı Dışında75.000,0015.000,0025.08.202209:00
2703180104792İlyaslı KöyüL24B05C10271.451,23ArsaTamİmar Planı Dışında43.700,008.740,0025.08.202209:15
2803180104794İlyaslı KöyüL24B05C10291.423,57ArsaTamİmar Planı Dışında29.000,005.800,0025.08.202209:30
2903180104795İlyaslı KöyüL24B05C102101.248,00ArsaTamİmar Planı Dışında37.600,007.520,0025.08.202209:45
3003180104796İlyaslı KöyüL24B05C10212964,84ArsaTamİmar Planı Dışında30.000,006.000,0025.08.202210:00
3103180104797İlyaslı KöyüL24B05C102131.055,77ArsaTamİmar Planı Dışında21.500,004.300,0025.08.202210:15
3203180104798İlyaslı KöyüL24B05C10214887,56ArsaTamİmar Planı Dışında18.000,003.600,0025.08.202210:30
3303180104803İlyaslı KöyüL24B05C1253103,55ArsaTamİmar Planı Dışında3.500,00700,0025.08.202210:45
3403180104804İlyaslı KöyüL24B05C17349321,97ArsaTamİmar Planı Dışında8.100,001.620,0025.08.202211:00
3503180104805İlyaslı KöyüL24B05C1252504,53ArsaTamİmar Planı Dışında6.300,001.260,0025.08.202211:15
3603180104450Efe KöyüL25A15D3B11512.251,87Arsa209243603 / 270224400 1743,70m2İmar Planı İçinde Konut Alanı69.850,006.985,0025.08.202211:30
3703180104487Efe KöyüK25D13D4D1321373,95Arsa727/800 339,83m2İmar Planı İçinde Konut Alanı13.700,001.370,0025.08.202211:45
3803180105458Efe KöyüK25D13C439262.078,53ArsaTamİmar Planı İçinde Konut AlanıArsa Bedeli39.000,0025.08.202212:00
108.572,00
Muhdesat Bedeli
281.428,00
Toplam Satış Bedeli
390.000,00
3903180104507Efe KöyüK25D13C414521.008,01ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı35.350,003.535,0025.08.202214:00
4003180105457Efe KöyüK25D13C43925941,94ArsaTamİmar Planı İçinde Konut Alanı37.800,003.780,0025.08.202214:15
4103180105456Efe KöyüK25D13C43924606,83ArsaTamİmar Planı İçinde Konut AlanıArsa Bedeli12.330,0025.08.202214:30
24.300,00
Muhdesat Bedeli
99.000,00
Toplam Satış Bedeli
123.300,00
4203180100769Efe KöyüK25D13C4D40712.078,53ArsaTamİmar Planı İçinde Konut AlanıArsa Bedeli15.744,0025.08.202214:45
83.200,00
Muhdesat Bedeli
74.240,00
Toplam Satış Bedeli
157.440,00
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malların  satış  ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.
1-İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2-Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
5.000,00 TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalanı 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir.
4-İhaleye katılabilmek için;
a)İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresizbanka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
b)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2022 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c)Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
5-Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
6-İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada  olan gecikme dikkate alınmaz
7-09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetöeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden,
5 Milyon TL’ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir)
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş)
Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
8-Taşınmazın satış ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde, ihale satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
9-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.